Borgåstyret vill ha mera konkreti

En prislapp och mera fakta vill Borgåstyrelsen ha kring eventuell förberedande undervisning på svenska för invandrarelever. Det blir alltså ny behandling av en motion i frågan.

OCKSÅ PÅ SVENSKA? Borgåstyrelsen efterlyser mera fakta om förberedande undervisning på svenska.
Tora Mattheiszen
06.09.2016 11:06 UPPDATERAD 06.09.2016 13:40
SFP:s Catharina von Schoultz har skrivit en motion om att införa förberedande undervisning på svenska för de invandrarelever som vill gå i svensk skola.
Hon påpekar att antalet elever med invandrarbakgrund ökat märkbart i Borgå och utvecklingen ser ut att fortgå. I dag ordnas förberedande undervisning enbart på finska.
– Borgå är en tvåspråkig stad, där de båda språken finska och svenska används aktivt i samhället. Det ger staden en speciell dynamik och konkreta konkurrensfördelar, skriver hon i motionen.
Hon vill att också de nya invånarna som flyttat hit från andra länder ska få del av den levande tvåspråkigheten.
Stadsstyrelsens ordförande Matti Nuutti (SDP) säger att styrelsen för att kunna avgöra frågan måste få mera information.
– Vad kostar det i euron, hur ordnar man saken i praktiken?
Frågan kommer alltså tillbaka till styrelsen i ett senare skede.