Självförsörjande Selma pekar på en uppenbar fråga

Vem ansvarar för att vi faktiskt gör något åt klimatförändringen?

Tisdagens reportage i ÖN (13.7) synliggjorde en mera komplicerad fråga än en ensam artikel kan reda ut. I reportaget berättade 21-åriga Selma, en tidigare filosofistuderande, om sina strävanden att bli så själförsörjande som möjligt. Efter ett år är projektet på god väg, men vissa konkreta hinder har visat sig vara svåröverkomliga. Ännu behövs bilen, likaså butiken i viss mån. Men vissa saker sköter hon själv, och meningen är att stegvis "koppla loss" från samhället, så långt det nu går.

ANDRA LÄSER