Jättelik markförsäljning i Illby – totalt 340 hektar kring Eriksdalsträsket bytte ägare

Den största fastighetsaffären i Borgå i januari var 3,4 miljoner kvadratmeter mark i Illby.

Den största affären i januari var drygt 3 miljoner kvadratmeter mark i Illby, med både skogsmark och odlad jord.
Max Nybergmax.nyberg@ostnyland.fi
24.02.2023 10:28 UPPDATERAD 24.02.2023 10:29

ANDRA LÄSER