Två grupper för förberedande undervisning på svenska i Borgå

En grupp för lågstadieelever har placerats i Hindhår och en grupp för högstadieelever i Ströhö. Nu har en uppdaterad läroplan för förberedande undervisning på svenska godkänts av svenskspråkiga utbildningssektionen.

Den förberedande undervisningen har kommit i gång för flyktingbarn från Ukraina som vill gå i skola på svenska i Borgå.
Inom de svenska utbildningstjänsterna i Borgå har man inte tidigare haft särskilda grupper för den förberedande undervisningen, den har skötts enbart på finska.
Nu finns det ändå barn och unga bland de ukrainska flyktingarna som vill gå i svensk skola.
– Vi började med en grupp för alla elever på årskurserna 1 till 9, säger utbildningsdirektör Rikard Lindström.
– Från och med måndag denna vecka lyckades vi hitta personal för att dela på gruppen, så nu har vi en grupp för årskurserna 1-6 i Hindhår och en för årskurserna 7-9 som finns i StröHö.
– Det här beslutet gäller för det här läsåret. Planeringen för nästa läsår är litet oklar men utgångspunkten är att vi också då har två grupper.
Den svenskspråkiga utbildningssektionen godkände på tisdagen läroplanen för förberedande undervisning på svenska.

Rätt inställning

Undervisning som förbereder för grundläggande utbildning är avsedd för barn och unga med invandrarbakgrund, som nyligen har flyttat till landet eller som är födda i Finland.
Syftet med den förberedande undervisningen är att utveckla elevens kunskaper i svenska eller finska, och ge eleven de färdigheter som behövs för förskoleundervisning och den grundläggande utbildningen.
Förberedande undervisning ges till 6-10-åringar under minst 900 timmar och till äldre elever under minst 1 000 timmar. Den som deltar i undervisningen har rätt att flytta över till den grundläggande utbildningen eller förskoleundervisning genast när hen klarar av språket.
Det finns en massa praktiska frågor att lösa.
– Vi hjälper vårdnadshavarna att anhålla om skolskjuts och för ärendet vidare så fort som möjligt, säger Rikard Lindström.
– Med rätt inställning från var och en går det rätt bra, men med lite skrapandet i huvudet emellanåt, till exempel då vi anställer vuxna ukrainare som saknar både skattekort, konto och signum.
ANDRA LÄSER