I dag når Hopeakvarteret en viktig etapp – att riva det gröna stenhuset är en möjlighet

Många har beskrivit Hopeakvarteret som en skamfläck i Borgå centrum men i dag ordnas ett möte som på sikt kan leda till att området får en ny skepnad.

Hopeakvarteret har inte på länge varit någon fröjd för ögat. Nu är målet att ett förslag till detaljplaneändring kan visas upp fram till slutet av nästa år.
Oskar Skogbergoskar.skogberg@ostnyland.fi
23.05.2023 06:37
I februari blev det klart att Borgåbolaget FH Invest ingått ett intentionsavtal om att köpa tre byggnader i Hopeakvarteret. Det handlar om det tidigare stadsbiblioteket och hörnhuset där det länge fungerade en bokhandeln vid Mannerheimgatan och byggnaden vid Krämaregatan där det förr fanns en möbelbutik. Förutom de ovannämnda byggnaderna finns även två trähus i kvarteret.
Kvarteret består av två tomter, en östlig och en västlig. Ägaren av den östliga tomten, Asunto Oy Porvoon Hopea och den västliga tomtens tre ägare har gått samman och bemyndigat Mikko Viskari från FH Invest att ansöka om en förändring i detaljplanen. Avtalet om att påbörja detaljplaneändringen för Hopeakvarteret behandlas av stadsutvecklingsnämnden på tisdag 23.5.
Det är Borgå stads tomtchef Pekka Söyrilä som tagit fram avtalet och som undertecknar det för Borgå stads del ifall det godkänns i nämnden.

ANDRA LÄSER