Många vill bo på västra åstranden

Medan byggprojekten i centrum av Borgå står och stampar byggs det som aldrig förr på västra åstranden.

BAKOM STÄNGSLET. Eero Löytönen ser ner på byggplatsen för det nya studentbostadshuset.
Stina Jäderholmstina.jaderholm@ostnyland.fi
18.08.2016 08:16 UPPDATERAD 18.08.2016 08:40
Det pålas och grävs och hamras, området mellan Borgå å och Tolkisvägen är till stora delar just nu en byggarbetsplats. Mycket händer på en gång och många nya bostäder växer fram.
Gamla Borgåbor får igen anpassa sig till en ny stadsbild. En rundvandring på området tillsammans med stadsplaneringschef Eero Löytönen öppnar ögonen för de stora förändringarna.
Byggrätten utökas när staden godkänner nya stadsplaneändringar. Enligt de ursprungliga planerna finns det rätt att bygga 169 000 våningskvadratmeter på södra delen av västra stranden. 2015 hade man förverkligat 130 000 våningskvadratmeter.
Nu kommer stadsplaneändringarna att ge en total yta på 249 000 kvadrat.
Det finns ett behov, helt tydligt.
– Vi ser att byggfirmorna är beredda att bygga, säger Löytönen. De har ju alla gjort provmarknadsföringar och det har visat sig att det finns ett stort intresse för bostäder här på västra åstranden.

Fin utsikt

Vi börjar vår rundvandring vid den enorma gropen bredvid S-Market, här finns inom ett år över hundra studentbostäder i A-bostäders regi. Djupt nere, många meter under marknivån arbetar en grävmaskin. Kanterna på det L-formade hålet stöds av metallspontar.
– Det här är bra byggmark om man ser till Borgåförhållanden, säger Löytönen.
En cyklist har stannat vid gallret som omgärdar byggplatsen. Här finns mycket att se. Byggarbetare i självlysande overaller rör sig fram och tillbaka nere i gropen, en av dem rutchar ner för en sandvägg tillsammans med en maskin som ska jämna ut och stampa ner bottnen på gropen.
På väg mot ån längs Alexandersbågen ligger en stor obebyggd tomt på andra sidan gatan, vid Campus. Det var här som byggbolaget YIT skulle bygga det så kallade företagarhuset. Intresset från företagarnas sida var ändå så lamt att just de planerna lades på is.
Nu finns det nya planer för tomten. Här kunde man till exempel bygga Point Colleges nya skolhus. Samtidigt kunde YIT och staden komma överens om följande tomt, där Hellbergska hallen står.
– Den tomten har kanske den bästa utsikten på hela området, säger Löytönen.
TVÅ AV TIO. Grunden läggs för de första bostadshusen på området Tryffeli innanför Alexandersbågen.
Staden vill att den sida av tomten som gränsar till gatan bebyggs först.
En del av frågetecknen kring den här delen av västra åstranden rätas ut när stadens beslutsfattare tar ställning till Point Colleges nybygge. Det beräknas ske kanske redan på måndag.

Högre hus

Tillbaka till den norra, inre sidan av Alexandersbågen. Här bygger Pohjola Rakennus bostäder för seniorer, bostäder som passar för vem som helst.
– De flesta nya bostäder i dag går lätt att anpassa för specialbehov, säger Löytönen.
De två första husen av totalt tio är nu under byggnad på området Slottsgården. Det här är en tomt där stadsplanen först måste ändras innan byggbolagen blev intresserade.
– Den ursprungliga planen skulle ha blivit alltför dyr att förverkliga, säger Löytönen. Den var ineffektiv när man ser till byggkostnaderna.
Två- och trevåningshus skulle inte heller ha passat så bra in i omgivningen. Nu får man bygga betydligt högre hus än i den första planen, byggrätten har nästan fördubblats.
– Byggarens godkända förslag är spännande, tycker Löytönen. Alla tio hus byggs i samma modell men de vänds åt olika håll och skapar därför en dynamisk helhet.
PLANERAS OM. Tomten som ligger närmast ån norr om Västra Alexandersgatan har en intresserad köpare.
Byggaren meddelade först att de bygger högst ett till två hus per år, men har alltså redan inlett två byggen. Nu återstår det att se hur lång tid det tar innan allt är förverkligat. Det blir tio hus och ett parkeringshus i fyra våningar, varav tre ovan markytan. Principen är lika som på resten av västra stranden, parkeringsplatserna måste hittas på den egna tomten.

Stor efterfrågan

De två hus som nu byggs, A-huset i fyra våningar och B-huset i fem våningar, helheten Tryffeli, innehåller många ettor, de minsta på 32 kvadratmeter. Men här finns också tvåor och treor, den största lägenheten är 67 kvadratmeter.
Prisnivån ligger på knappt 4 000 euro per kvadratmeter och efterfrågan har varit stor. Fastighetsmäklare Marcus Sjöholm på Aktia berättar att 96,7 procent av alla lägenheter redan är reserverade.
– Byggandet kunde komma i gång snabbt eftersom det inte kom några besvär mot stadsplaneändringen, säger Löytönen. Samarbetet har fungerat bra med husen omkring, som ju hör till Borgå Port. De ändringsförslag som lämnades togs i beaktande och alla blev nöjda.
De ursprungliga husen på området, husen som räknas till Borgå Port, har ju också stora framtidsplaner. Husen ska växa på höjden och ge tilläggskvadratmeter och inkomster till bostadsbolagen.
Pohjola Rakennus stora tomt Slottsgården ger inte bara plats för hus och grönområden. Mitt emot Alexandersgatans bro lämnas en öppning som ska utnyttjas för ett konstverk. Den som kommer över bron på väg mot västra åstranden ser konstverket innan hen vänder av till vänster eller höger längst Alexandersbågen.

Hyreshus saknas

– Koordinatorn för västra åstrandens konstprogram ska förbereda ett förslag till konstverk, säger Eero Löytönen. Konstprogrammet finansieras helt av byggarna, inte av staden. Jag är glad över konstsatsningen på den nya stadsdelen. Här visas verk både av lokala och av internationella konstnärer.
Den konst som pryder flera av Konstfabrikens väggar har utsatts för stark, rätt så populistisk kritik, närmast i den finska lokaltidningens sms-spalt.
– Jag är litet förbryllad över reaktionerna, säger Löytönen. De som vänder sig direkt till mig har enbart gett positiv feedback. Men det är bara bra att man diskuterar. Jag hoppas att det nya konstverket vid Alexandersbågen också kommer att väcka diskussion.
Man planerar också två busshållplatser med konstnärlig utsmyckning, på vardera sidan av Alexandersbågen vid Konstfabriken.
De flesta av bostäderna som byggs just nu, utom studentbostäderna, finansieras med hårdvaluta.
– De borde mixas med ARA-finansierade hyreshus, konstaterar Eero Löytönen. I stadens bostadspolitiska program har man förbundit sig till att det också ska byggas hyresbostäder, på alla områden.
– Det är inte hälsosamt att det blir så här homogent. Men allt ligger ju i stadens händer.

Stadsplaneändringar

Följande obebyggda tomt, vid Västra Alexandersgatan norra sida, kommer att bebyggas av YIT. Också här har stadsplanen gjorts om. YIT kommer att bygga två eller tre hus på tomten.
Vi har nått fram till det vildvuxna området genast efter Alexandersgatans bro. Här är FH-Rakentajat från St Mickel intresserade av att bygga, så snart en stadsplaneändring blir klar om ungefär ett halvt år.
– Tomten förminskas och det förorenade området lämnas utanför, säger Löytönen.
– FH-Rakentajat har meddelat att de inte ser något problem i att tomtmarken är våt och lerig. De klarar av vattnet och kommer att bygga bilplatserna under jord.
KONSTPROJEKT. Eero Löytönen välkomnar diskussion kring det nya konstverk som ska bli ett blickfång för dem som kör från Alexandersgatans bro mot Alexandersbågen.
På andra sidan gatan, ett stycke söderut, ska den nya gästhamnen så småningom förverkligas, när staden har hittat en samarbetspart. Staden har inte pengar att bygga hamnen själv.
City-Market och hotellet är också en viktig del av åstranden. I oktober håller beslutsfattarna aftonskola om den detaljen och då hoppas Löytönen på något slag av besked.
– Om de inte vill ha City-Market så återstår det för oss tjänstemän bara att försöka att hitta andra möjligheter att få ett hotell till Västra åstranden och rum för handel.

    ANDRA LÄSER