Ungdomarnas lokala fredsarbete utvecklas – nytt treårigt projekt inleds i Sibbo

Gutsy Go-projektet, där högstadieungdomar utvecklar och utför handlingar som främjar samhörighet och delaktighet, får en lite annorlunda inpackning i Sibbo i år. Två gånger tidigare har projektet genomförts som särskilda temaveckor men i år blir det en del av hela läsårets undervisning – den här gången under namnet Gutsy Go Hub.

Idéer som utvecklats under Gutsy Go har gynnat Sibobor i alla åldrar. Till exempel 2018 fick barnen på Daghemmet Arkens besök av hästen Veega och andra djur.
Finlands första Gutsy Go Hub startar i höst i Sibbo. Kommunens alla tre högstadieskolor deltar i projektet som genomförs både på svenska och finska. Det treåriga projektet är en fortsättning på samarbetet mellan Sibbo kommun och Gutsy Go-metoden för kollektiv påverkan. Samarbetet kring metoden som förebygger utslagning och polarisation har pågått redan under en längre tid.
Projektet har ändå förnyats så att metoden i det tvåspråkiga Hub-projektet introduceras som en långvarig del av skolarbetet och undervisningen. På det sättet uppnås projektets mål inte bara under projektveckorna utan också i vardagen under hela skolåret. Gutsy Go-gärningar och evenemang enligt Gutsy Go-temat ordnas varje månad i alla tre skolor som deltar i projektet.

Positivt mottagande

Under de tidigare Gutsy Go-veckorna har ungdomarna i Sibbo tacklat olika typer av problem och kriser i kommuninvånarnas liv: anställda som lider av arbetsstress har fått gris-terapi, kommunikationen mellan de boende i ett äldreboende och deras nära och kära har underlättats med hjälp av brevkurirer, och familjer som saknat aktiviteter när de sitter i karantän har fått ta emot glädjeboxar. I fjol testade Sibboeleverna också hur utomstående reagerar när de får vittna mobbning på en offentlig plats. Experimentet hette mobbningstestet. Testvideorna publicerades i digitala medier och fick över en miljon tittare.

Gutsy Go Hub

Gutsy Go-metoden har i tre års tid testats med 3 000 unga i 15 pilotstäder och -kommuner. Sibbo är med för tredje gången.
Under Gutsy Go Hub kommer läkarföreningen Duodecim att undersöka hur Gutsy Go-metoden påverkar de ungas delaktighet och positiva mentala hälsa.
Hub-verksamheten inleds i september med en coachutbildning riktad till lärare och ungdomsarbetsledare. Hela årskullen av Sibboelever på åttonde klass får delta i Gutsy Go-verksamhetsveckor som ordnas på hösten.
De lösningar som de unga skapar och som tillämpas under läsåret kommer att nå och hjälpa tiotals av kommuninvånare.

Större inverkan

– Det är fint att Gutsy Go-metoden som förstärker delaktighet nu tillämpas i bredare utsträckning i alla kommunens högstadieskolor, så att hela årskullen kan dra nytta av den. När projektet pågår en längre tid kommer det också att ha en större inverkan. Gemenskapen och delaktigheten är hela tiden en del av skolornas och elevernas vardag. Projektet stödjer också starkt elevvårdens tema för läsåret, det vill säga. ”Alla är med”, säger Sibbos undervisningschef Riikka Strandström i ett pressmeddelande.
Utöver bildnings- och ungdomstjänsterna deltar även kommunens social- och hälsovårdstjänster samt kommundirektör Mikael Grannas i projektet. Grannas ser de ungas delaktighet som central för hela kommunens välbefinnande.
– De ungas starka delaktighet är viktig med tanke på hela kommunen. Projekt som de unga skapar som en del av Gutsy Go-verksamheten påverkar flera åldersklasser i Sibbo på ett omfattande sätt. Det är intressant att stå i främsta ledet på nationell nivå i ett projekt som stärker de ungas välbefinnande. Den här förebyggande metoden når hela samhället, säger Grannas.

ANDRA LÄSER