Intressanta planer för Nickbyborna behandlas i styrelsen

I vilken riktning ska Nickby utvecklas och hur utformar sig detaljplanen för Nickby gård? Sibboborna ska snart få bekanta sig med planerna och ge sina synpunkter.

Enligt visionerna kan bostadsområdet Nickby gård se ut ungefär så här.
På måndag behandlar kommunstyrelsen i Sibbo utkasten både för planstommen för Nickby och detaljplanen för Nickby gård. Båda två är högintressanta med tanke på hur området kommer att se ut i framtiden.
– När styrelsen behandlat planerna kommer de för första gången att läggas fram till påseende så att invånarna kan bekanta sig med dem. Det sker kanske redan i år eller början av januari. På grund av coronan kommer nätet att spela en viktig roll, säger kommunstyrelsens ordförande Kaj Lindqvist (SFP).
Även om själva planerna hittills inte presenterats för allmänheten väckte planerna för Nickby gård stor uppmärksamhet när programmet för deltagande och bedömning presenterades i maj.
– Kommunen fick in många åsikter och omkring 80 procent av dem handlade om att friluftslederna i området bör beaktas. Det finns en skild del av detaljplaneutkastet som behandlar friluftslederna, i praktiken kan man säga att alla friluftsleder och skogsområden bevaras. Byggandet sker på åkrarna.
Nickby gård ska enligt planerna få 3 000 invånare och området är viktigt då man i Sibbo hoppas på persontågstrafik på avsnittet Kervo–Nickby.

ANDRA LÄSER