Runebergs gårdsbyggnad målas med rödmyllemålning - publiken får vara med

Nästa veckas onsdag ska J. L. Runebergs gårdsbyggnad i Borgå målas med rödmyllemålning. Publiken får fritt delta i målandet.

Runebergs gårdsbyggnad målas med rödmyllemålning.
Publiken får fritt delta i målandet av Johan Ludvig Runebergs gårdsbyggnad med rödmyllemålning nästa veckas onsdag mellan klockan 11 och 15. En expert inom byggnadsrestaurering kommer att finnas på plats.