Terhi Lindholm är Pyttis nya kommundirektör

Samarbete en positiv atmosfär och en entreprenöriell attityd är några av sakerna som lovades av den nya kommundirektören.

Pyttis nya kommundirektör, Terhi Lindholm.
Pyttis kommunfullmäktige valde vid sitt möte på måndagskvällen enhälligt Terhi Lindholm till ny kommundirektör.
Lindholm lovade i sitt presentationstal samarbete med Pyttisborna, en positiv atmosfär och en entreprenöriell attityd. Som goda aspekter lyfte hon fram framtidens flygtrafik, bostäder vid havet och skärgårdsturism.
Lindholm är diplomingenjör och arbetar för tillfället som utvecklingschef i Kotka stad.
Terhi Lindholm börjar som kommundirektör i augusti.
ANDRA LÄSER