Runeberg Junior-vinnaren väljs av läsarna, det vill säga barnen – det väckte intresse i Sverige

Borgås eget barnlitteraturpris, Runeberg Junior, fick nordisk uppmärksamhet förra veckan i samband en konferens i svenska Mariefred.

LÄSFRÄMJARE. Catharina Latvala, priskoordinator för tidningen Östnylands och Borgå stads barnlitteraturpris Runeberg Junior, besökte en konferens i Sverige förra veckan för att berätta om priset. Att vinnaren utses av målgruppen, barnen, väckte intresse.

Runeberg Junior-priset koordinator Catharina Latvala blev inbjuden till symposiet för att berätta om tidningen Östnylands och Borgå stads barnlitteraturpraxis. I Mariefred samlades bibliotekspersonal och ledare för ordkonstverkstäder från Svenskfinland och mellersta Sverige, bland annat för att diskutera barn och läsning.

– Det kändes trevligt att bli inbjuden till konferensen just med anledning av Runeberg Junior, säger Latvala som höll ett kort anförande om priset inför de runt fyrtio konferensdeltagarna.

Runeberg Junior-priset, visade sig, var bekant för de närvarande finlandssvenskarna medan fjolårets vinnare, Karin Erlandssons Pärlfiskaren väckte igenkännande leenden också hos de rikssvenska åhörarna. Catharina Latvala fick uppfattningen att svenskarna var genuint intresserade av att höra om det tvåspråkiga barnlitteraturpriset, och särskilt angelägna var de att få veta mer om själva upplägget.

Barnjuryn intresserade

En förvalsjury väljer ut de tävlande titlarna bland den nyutkomna barnlitteraturen i Finland, men själva Runeberg Junior-vinnaren utses av barnjurygrupper. Det sist nämnda fascinerade många.

– Biblioteksarbetarna var väldigt intresserade av att höra om hur vi utser barnjurygrupperna och hur de arbetar, säger Latvala.

Det kändes trevligt att bli inbjuden till konferensen just med anledning av Runeberg Junior.

Till saken hör att bibliotekspersonalen i Finland har en mycket tätare kontakt med eleverna än vad fallet är i Sverige. Där finns det skolbibliotek i skolorna och i gengäld är samarbetet mellan skolorna och de kommunala biblioteken betydligt mindre omfattande än i Finland. Som en följd av det besöker eleverna bibban endast på sin fritid och det är ofta svårt att locka dem dit.

Bibbabesök och bokprat

Enligt Latvala är kopplingen mellan skolan och det allmänna biblioteket av den orsaken mera uttalad hos oss, och alla barn blir bekanta med det allmänna biblioteket.

– Det är inget problem för oss att få kontakt med barnen. De kommer med läraren från skolan till biblioteket, och hela klassen lånar böcker eller lyssnar på bokprat, säger Catharina Latvala.

Läsglädje och läsinspiration är en aspekt som är central för Runeberg Junior-priset. Här tycker Latvala att systemet med barnjurygrupper har utfallit väl; barnen har kanske inte läst mera än tidigare i klassen, men de har läst med större fokus på innehållet.

– Jag tycker att juryuppdragen haft en positiv inverkan på arbetsmetoderna, eleverna har inte bara fått poängsätta texterna utan de har också fått förklara varför de tycker eller inte tycker om en text. Det här är arbetsmetoder som går bra att använda också i andra skolor, säger hon.

Läsbudskapet sprids

Juryuppdraget kommer med en viss tyngd.

– Tanken på att "vi får vara med och välja årets bästa barnbok" och "det jag säger kan leda till att någon får 10 000 euro" får barnen att ta läsningen på allvar, säger Latvala.

Jag tycker att juryuppdragen haft en positiv inverkan på arbetsmetoderna.

Hon uppskattar också praxisen där barnjurygrupperna får vara med och fira då Runeberg Junior-priset delas ut på Runebergsdagen på stadsbiblioteket i Borgå. Festtillfället är högtidligt, pressen är närvarande och barnböcker och läsning förs fram som någonting fint: I slutänden hoppas Catharina Latvala att det positiva läsbudskapet ska spridas till barnen, till familjerna och vidare.

Runeberg Junior-priset tillfaller en nyutgiven barnbok på svenska eller finska för läsare i åldern 6–9. Tidningen Östnyland och Borgå stad instiftade priset år 2016. Prissumman är på 10 000 euro.