Stadens, föreningen Lovisa företagares och utvecklingsbolaget Cursors samarbete bär frukt

Hjulen i Lovisa har börjat snurra smidigare tack vare de nya rundabordsdiskussionerna mellan staden, Lovisa företagare och utvecklingsbolaget Cursor. Snabbare behandling av byggnadslov är en av samarbetets frukter.

Bostadsmässoområdet tar form i full fart i Lovisa. Arbetet på området sysselsätter omkring trettio lokala företag, berättade stadsdirektör Jan D. Oker-Blom under Livskraftsforumets pressmöte.
Oskar Skogbergoskar.skogberg@ostnyland.fi
03.03.2023 07:03
Samarbetsorganet Livskraftsforum inrättades i Lovisa i slutet av 2021. Syftet var att skapa en ny arena där staden, föreningen Lovisa företagare och utvecklingsbolaget Cursor månatligen kan diskutera aktuella frågor inom näringslivet i staden.
– Alla tre parter strävar ju mot samma mål och Livskraftsforum ger oss en chans att sitta ner kring ett gemensamt bord. Forumet har ingen bestämmanderätt men kan lyfta upp ärenden på agendan, säger Lovisa företagares ordförande Janine Henriksson-Wiberg.
Nu, efter drygt tolv möten, bjöd Livskraftsforumet på en pressträff för att berätta om vilka resultat samarbetet hittills utmynnat i och vilka frågor som är aktuella. Henriksson-Wiberg bjuder på en resumé av vad som sades och väljer att först lyfta upp frågan om behandlingen av bygglov.

ANDRA LÄSER