Östnyland har små möjligheter att påverka det nya landskapet

De östnyländska kommunernas ledande beslutsfattare och kommundirektörer har träffat landskapsdirektören och fört fram regionens åsikter.

Stina Jäderholm
06.10.2017 14:18 UPPDATERAD 06.10.2017 14:28
Kommunerna måste få en reell möjlighet att påverka beredningen av vård- och landskapsreformen anser en enhällig region.
Ordförandena för de östnyländska kommunernas fullmäktige och styrelser samt kommundirektörerna sammanträdde den 5 oktober för att diskutera de aktuella reformerna och vad de betyder för Östnyland.
Landskapsdirektör Ossi Savolainen presenterade vid mötet nuläget i beredningen.

Borgå sjukhus

Kommunernas företrädare tog i diskussionen upp bland annat Borgå sjukhus roll, behovet av tvåspråkig service och frågor som hänger samman med trafik och planläggning.
– Vi vet nu att Borgå sjukhus kommer att ha en roll inom det framtida landskapet, säger Borgås fullmäktigeordförande Mikaela Nylander, SFP. Men vilken profil sjukhuset kommer att få är ännu ett frågetecken.
– Jourreformen och den nya folkhälsolagen är sparlagar. Det är meningen att man ska kunna spara hundratals miljoner inom vården och det leder ohjälpligt till stora förändringar.
De nya modellerna bygger i hög grad på att tjänsterna centraliseras till huvudstadsregionen. Det innebär att de offentliga kommunikationerna måste bli bättre.

Intressebevakning

– Ossi Savolainen stack inte under stol med att det kommer att bli svårt för Östnyland att få insyn i beslutsprocesserna och svårt att kunna påverka besluten, säger Nylander. Det blir en utmaning.
– Vi är alla här i Östnyland enig om att vi måste bevaka vår regions intressen.
Nyland är ett mycket speciellt landskap eftersom det blir så stort.
Nylander hoppas ännu på att hela landskapsreformen skjuts i sank.
– Den är ett hån mot demokratin.