Från bondgård till biodling – Marbackas honung serveras på finrestauranger

Marbacka var ursprungligen en traditionell bondgård. I dag driver familjen Bruce en biodling på gården, men de har också odlingar på andra ställen, till exempel på restaurang Savoys tak i Helsingfors.

Marbacka har ett antal bikupor på restaurang Savoys tak, där det också finns bland annat bär- och örtodlingar.
Det är varmt i den heltäckande skyddsdräkten. Men den behövs för att inte bli stucken av bina.