Nyanlända Borgåbor berättar om sina favoritplatser

Västra åstranden, gångbron, Borgå domkyrka, stadens grönskande parker som nu ligger täckta av snö – när nyanlända berättar vilka platser är viktiga för dem i deras nya hemstad Borgå, visar det sig vara platser som är kära för många av oss som redan har bott mycket längre här.

NÄSTAN HELA GRUPPEN. Deltagare från tretton olika länder uppdelade berättar i projektet om sina favoritplatser i Borgå.
Under hösten har Borgå Folkakademis svenskstuderande arbetat med ett projekt, som har resulterat i ett bildspel med virtuella scener. Eleverna har fått välja platser som är viktiga för dem och den professionella fotografen Johannes Söderström har fotograferat platserna. Bildspelet kompletteras med elevernas egna berättelser om varför just de här platserna känns betydelsefulla för dem.
När det färdiga bildspelet visades för första gången på Grand för de medverkande hördes en del fniss och skratt. Det kändes säkert både nervöst och roligt att se sig själv berätta på en aningen knagglig svenska om favoritplatserna.
Beskrivningarna av Borgå är poetiska och varma. Här känner man sig trygg och lugn, staden är vacker och många hittar likheter med sina egna hemstäder och andra ser spännande olikheter, är känslor och tankar som lyfts fram.
Bildspelet kan även upplevas som en virtuell verklighet med hjälp av virtuella glasögon, som är en form av bildskärm som man sätter framför ögonen för att uppleva virtuell verklighet. Sådana kommer att finnas från och med nästa vecka hos Luckan i Grand och på Luckan i Helsingfors.
Sissel Korpisola, projektansvarig för projektet Stora Komet, har planerat kursupplägget och lett kurserna i samarbete med Borgå Folkakademi, biblioteket. Idén med kursen har varit att genom kreativa metoder, som lättläst litteratur, bilder, musik och fotografering, främja språkinlärning och inkludering i samhället. Svensklärare Catharina von Schoultz vid Borgå Folkakademi är entusiastisk över att ta till sig nya metoder för integrationsundervisningen. Hon berättar att man strävar efter att förlägga så mycket som möjligt undervisning utanför skolan. Det är bra att de nyanlända studerande får alla chanser att komma ut i samhället som de lever i.
Det är inte endast de nyanlända som behöver integrationsutbildning, säger von Schoultz, även finländare behöver den. Borgå Folkakademis populära matresor är ett sätt att göra de nyanländas kultur bekant för infödda finländare. I matresorna i skolans kök lagar invandrare mat från sina egna länder och vem som helst är välkommen att för en liten slant delta i måltiden. Efter jul kommer de studerande att delta i de svenska grundskolornas undervisning.

Kursen Integration, kultur och lokalsamhälle

Ett av Luckans delprojekt i Stora Komet–vägledningsprojektet på svenska i Nyland.
Kurssamarbete med biblioteket i Borgå och Borgå folkakademi för nyanlända som integreras på svenska i Finland.
Deltagarna har också bekantat sig med biblioteket i Borgå och Kulturhuset Grand.
Här kan du läsa mer om Stora Komet, ett vägledningsprojekt på svenska i Nyland: www.novia.fi/storakomet
Det blir en fortsättning på ett projekt som har inletts tidigare, och som varit mycket omtyckt både av de nyanlända och av eleverna i de svenska skolorna.
– För många innebär det här också en möjlighet att se hur den finska skolan fungerar, som kan vara ganska annorlunda jämfört med vad de är vana vid i sina hemländer.
FAVORITPLATSEN. Gamla stans kafé med ett stort utbud av läcker choklad är en av favoritplatserna som presenteras i bildspelet.
Bildspelet är avslutat och publiken klappar händerna. Det här är kursens sista träff och den fortsätter med att författaren Minna Lindeberg läser högt ur sin bok ”Snön över Azharia” . Efteråt diskuterar man innehållet i boken. Sissel Korpisola säger att bilderböcker passar även för vuxna som lär sig ett nytt språk.
– Genom diskussioner kring litteratur och bild uppmuntras deltagarna att våga använda svenska samt att även dela med sig av de erfarenheter och kunskaper de har, säger Sissel Korpisola.
Kursdeltagarna har även fungerat som testgrupp för utveckling av finlandssvensk lättläst litteratur. Sabira Ståhlberg har specialskrivit texter för grupperna och den feedback hon får av dem hjälper henne att utveckla lättläst litteratur för nyanlända.

ANDRA LÄSER