Ukrainska flyktingar i Borgå tema för utställning på biblioteket

Taisto Lapilas fotoutställning En bild – hemmet visas på Borgå stadsbiblioteket på Konstbron på andra våningen hela mars. Utställningen består av bilder av flyktingar som kommit från Ukraina och bor i Borgå.

Yulia Charkina och Irina Zhiginas är avbildade på ett av Taisto Lapilas fotografier på utställningen.
03.03.2023 14:06 UPPDATERAD 03.03.2023 14:29
Människorna som flytt undan kriget har kommit från olika delar av Ukraina. De försöker bygga ett nytt liv i Borgå men deras tankar återvänder till de platser och människor som är viktiga för dem – till deras hem.
När en människa måste lämna sitt hem, sin familj och sina vänner bakom sig blir bilderna av det förlorade livet viktiga. De finns ofta på samma telefon med vilken man håller kontakt med hemmet.
På Taisto Lapilas utställning får man vid sidan av porträtten också se de viktigaste bilderna som människor har av sina hem och man kan också läsa olika tankar om hemmets betydelse.
Taisto Lapila är en fotograf från Borgå. Han har jobbat länge på TV med internationella projekt och som fotograf i samband med undersökande journalistik. Nu har han påbörjat sina studier på Pekka Halonens akademi i ett ämne han älskar, nämligen fotografering. Hans bilder berättar om den stora världen ur en liten människas synvinkel.

ANDRA LÄSER