Coronan slår hårt mot Sibbo – kommunen skär ner investeringar med flera miljoner euro

Sibbofullmäktige tog på måndagskvällen beslut om att justera budgeten på grund av coronapandemins konsekvenser för ekonomin. Sammanlagt skärs investeringarna i årets budget ner med 8,1 miljoner euro.

BORTFALL. Enligt Kommunförbundets prognos kommer Sibbos skatteinkomster att minska med 7–8 miljoner euro i år.
16.06.2020 14:25
Fullmäktige strök de investeringar som är minst lönsamma inom planläggningen, investeringar som ökar trivseln och utbyggnadsinvesteringar som är möjliga att ersätta med redan befintliga lokaler. Investeringarna i saneringsarbeten hålls på en sådan nivå att värdet på kommunens egendom inte sjunker.
Fullmäktige beslutade att lägga om renoveringen av Jokipuiston koulu, det här påverkar ändå inte tidtabellen för när arbetet ska vara färdigt. Renoveringen av social- och hälsovårdens fastigheter samt anskaffningen av aktier och andelar sköts också upp.
Fullmäktige beslutade också att göra mindre markanskaffningar än planerat. Dessutom moderniseras lös egendom såsom möbler i mindre utsträckning än planerat.

ANDRA LÄSER