Läderklädda "skyddsänglar" ifrågasätts

I slutet av januari skrev Östnyland om mobbningsfallet i Sibbo där ett motorcykelgäng kommit till offrets undsättning. Nu har både barnombudsmannen och polisen noterat fenomenet.

TVEKSAM HJÄLP. I januari fick ett mobbningsoffer i Sibbo eskort till skolan av ett motorcykelgäng.

Enligt tidningen Keski-Uusimaa säger barnombudsmannen Tuomas Kurttila att den organiserade brottsligheten är motiverad att hitta ungdomar som är på tröskeln till vuxendomen. Det är en känslig ålder där man kan vara speciellt mottaglig för starka intryck.

Enligt Kurttila ligger problemet i att skolorna har väldigt svårt att ta itu med mobbningen. Kurttila vill ha ny lagstiftning samt utomstående neutrala aktörer som lättare kunde hantera mobbningsfall. Han föreslår att man skulle använda förlikning som ett verktyg att bekämpa skolmobbningen.

Kurttila är medveten om flera fall som liknar det som hände i Sibbo tidigare i år där det mobbade barnet fick hjälp av ett motorcykelgäng.

Polisinspektör Pekka Heikkinen från polisstyrelsen förhåller sig skeptiskt till motorcykelgängens handling. Heikkinen ifrågasätter deras motiv. Är gängen endast skenheliga eller vill de föra bort uppmärksamheten från deras egentliga syften?

Kurttila säger att skolan kan vara en förvånansvärt stängd gemenskap när det gäller problemfall. Enligt Kurttila kan skolor a svårt att känna igen mobbning eller ens medge att det sker. Han säger att man borde få in aktörer från ungdomsverksamheten för at bekämpa mobbningen, inte bara från kommunens sida, utan också från kyrkans. Han medger dock att det säkert föds mycket diskussion om vem som egentligen får driva verksamhet i skolorna.