18 färre serviceboendeplatser

MAJBERGET. Servicehemmet i Majberget är ett av de nyaste i Borgå, det stod inflyttningsklart i början av 2016. Bild: Kristoffer Åberg

Social- och hälsovårdsnämnden i Borgå får för tredje gången ta ställning till förslaget att dra in platserna för effektiverat serviceboende i Näse servicehus.

Social- och hälsovårdsnämnden möts på tisdag och får igen framför sig förslaget att Näse servicehus görs om till en enhet för enbart kortvård och dagverksamhet. Enligt beslutsförslaget innebär det här en avsevärd förbättring av tjänsterna för anhörig- och närståendevårdarna.

Om förslaget godkänns kommer det att från början av 2019 finnas 18 färre vårdplatser för effektiverat serviceboende i Borgå stads egen regi.

26 platser försvinner vid Näse servicehus, Johannisberg åldringshem med 52 platser stängs och samtidigt tas det nya servicehemmet Svalåkern med 60 platser i användning.

Det här samtidigt som antalet och andelen äldre stadigt växer i Borgå.

År 2019 kommer Borgå att ha 235 egna vårdplatser. Under 2018 har staden köpt 58 platser vid privata vårdhem.

Efter Svalåkern finns inga nya planer för fler kommunala servicehem i Borgå.

Enligt beredningen är stadens siffror förenliga med de nationella rekommendationerna.

Mer läsning