Uppvaktning för församlingshemmet

Alla 2 076 underskrifter av Borgåbor som vill bevara det svenska församlingshemmet överlämnades på torsdagen till gemensamma kyrkorådet.

UPPVAKTNING. Sari Mankinen, Mats Lindgård och Jukka Hanni tog emot adresserna som överräcktes av Anita Virtanen, Anna Henning-Lindblom och Björn Sundqvist.
– Kyrkan kan väl inte vara den som visar att den som är störst och starkast med berått mod vill ödelägga den mindre församlingens verksamhet.
Anita Virtanen, vice ordförande för domkyrkoförsamlingens församlingsråd, Anna Henning-Lindblom, medlem i rådet och Björn Sundqvist, ordförande för svenska pensionärsföreningen uppvaktade på torsdagskvällen gemensamma kyrkorådet som senare skulle behandla bland annat den nya fastighetsstrategin.
I den strategin räknar man med att sälja svenska församlingshemmet, trots domkyrkoförsamlingens protester.
Under hösten har man samlat namn på två listor mot försäljningsplanerna, totalt 2 076 underskrifter.
– Det steg som majoriteten av kyrkorådet nu planerar kan leda till ett större utträde ur kyrkan, sa Sundqvist som också ansåg att förslaget att sälja svenska församlingshemmet är en direkt krigsförklaring mot domkyrkoförsamlingen och den svenska befolkningen.
Förvaltningsdirektör Sari Mankinen tog emot adresserna och meddelade att de går till kännedom både till kyrkorådet och senare till kyrkofullmäktige.
– Det är rent ekonomiska aspekter som har lett fram till fastighetsstrategin, sa Mankinen. Vi har agerat enligt kyrkostyrelsens direktiv.

ANDRA LÄSER