Försäljningen av Borgåförsamlingarnas fastigheter har börjat - Kaplansgården står först i kö

Borgåförsamlingarnas fastighetsaffärer fortskrider. Kaplansgården har kommit längst i processen.

Anbuden för Kaplansgården är nu inlämnade. För gula huset vid begravningsplatsen i Näse går tiden för anbud ut i slutet av maj.

I början av året slog det gemensamma kyrkorådet fast vilka av deras fastigheter ska säljas. Det handlar om Kaplansgården, Furunäs, det gula bostadshuset vid begravningsplatsen i Näse, en gårdskarlsbyggnad i Pellinge och Svenska församlingshemmet.