Valhörnan: Hållbar ekonomi det enda rättvisa mot kommande generationer

23.03.2023 11:19
Vår ekonomi behöver vara hållbar för att finansiera vårt nordiska välfärdssamhälle. Vårt beslutsfattande måste vara långsiktigt, allting annat är orättvist mot kommande generationer. Vi måste satsa på höjd sysselsättningsgrad och tillväxt framom höjda skatter.
Befolkningen i Finland åldras och födelsetalen sjunker. För Finland är det en ödesfråga att vi har tillräckligt många människor på arbetsmarknaden, vi kan alltså inte endast tala om sysselsättningsgraden utan det måste även finnas tillräckligt många människor att sysselsätta.
Finland ska vara attraktivt för företagare och arbete främjas. Verksamhetsförutsättningarna för företagare ska vara goda och det ska alltid löna sig att arbeta. Vi ska investera i utbildning och forskning. För att upprätthålla de offentliga tjänsterna och ha ett fungerande näringsliv behöver vi invandring. Behovsprövningen av utländsk arbetskraft behöver slopas.
Anita Westerholm, Kandidat riksdagsvalet (SFP)

ANDRA LÄSER