Gränsbevakningen: Ryska flyget som kränkte finskt luftrum nära Borgå var på väg efter utvisade diplomater

Det flygplan som kränkte finländskt luftrum i början av april uppehöll sig i det finska luftrummet i tre minuter, visar förundersökningen.

Det plan som kränkte finskt luftrum i början av april var av typen IL-96-300.
Det var den 8 april som gränsbevakningen rapporterade om att ett ryskt flygplan varit inne i finskt luftrum ovanför Finska viken. Nu har förundersökningen blivit klar, och den bekräftar att det var frågan om ett jetplan för passagerartrafik.
Planet flög österifrån västerut och tog en sväng i höjd med Borgå in i finskt luftrum. Planet befann sig i det finska luftrummet i tre minuter och var som mest fem kilometer inne i det finska luftrummet.
Av förundersökningen framgår också att planet var på väg till Berlin för att plocka upp 40 diplomater med familjer som blivit utvisade ur Tyskland. Diplomaterna flögs sedan tillbaka till Ryssland.
Förundersökningen är gjord vid den brottsförebyggande enheten vid Finska vikens sjöbevakningssektion, som är en del av Gränsbevakningsväsendet.
ANDRA LÄSER