Neste masstestar aktivt under driftstoppet – 45 positiva test under en månad

Ögonen riktas mot Neste under driftstoppet, som medför ett stort antal arbetstagare från länder med högre incidens än Finlands. Täta test, omfattande säkerhetsprotokoll och samarbete med staden ska stoppa massexponeringar.

På mindre än en månad har 45 positiva coronatest gjorts i samband med driftstoppet på Neste. Staden och raffinaderiet samarbetar tätt i en hård kontroll av säkerheten på raffinaderiet.
22.04.2021 10:40 UPPDATERAD 22.04.2021 12:45
På en knapp månad har 45 personer i anslutning till driftstoppet i Sköldvik testat positivt för corona.
– Största delen av dem har konstaterats i de tester som gjorts innan personen har anlänt till Sköldviks driftstopp, och de smittade har försatts i karantän av myndigheterna, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.
Borgå stad koordinerar i egenskap av myndighet på orten helhetsläget, och Neste och staden samarbetar och informerar även regelbundet om coronaläget och eventuella massexponeringar.
Enligt Silvennoinen visar testningen att planen för att upptäcka coronavirussmittor fungerar. Neste har gjort en detaljerad hälsosäkerhetsplan för att undvika smittor. Raffinaderiet kommer bland annat att utföra regelbundna masstestningar under driftstoppet.
Vi är medvetna om att driftstoppet på Nestes Borgåraffinaderi i detta läge är en stor sak som intresserar Borgåbor. Om det uppstår större smittkedjor eller exponeringar, informerar vi separat om dem.
– Vi har också avtalat om omfattande samarbetspraxis i smittspårningen. Både Borgå och Neste strävar efter att läget förblir lugnt och under kontroll, berättar Silvennoinen.
Sedan slutet av mars har Neste gjort över 12 000 masstester.
– Det stora driftstoppet är en betydande investering i Borgåraffinaderiets säkerhet och konkurrensförmåga. Vi har i minsta detalj förberett oss på utmaningar som coronan har fört med sig och utarbetat omfattande åtgärder för coronaberedskapen, säger produktionsdirektör Jori Sahlsten på Nestes Borgåraffinaderi.

Extern arbetskraft rapporteras separat

Antalet smittor på Neste publiceras dagligen på stadens webbsidor tillsammans med det allmänna coronaläget i Borgå. I smittosiffrorna från raffinaderiet rapporteras det separat om coronasmittan har konstaterats hos lokala anställda eller hos arbetare som vistas tillfälligt i Borgå. Också Neste publicerar varje vecka uppgifter om raffinaderiet på webbplatsen kilpilahti.fi. Siffrorna för antalet positiva siffror är alltid sådana som rapporterats dagen innan.
– Vi är medvetna om att driftstoppet på Nestes Borgåraffinaderi i detta läge är en stor sak som intresserar Borgåbor. Om det uppstår större smittkedjor eller exponeringar, informerar vi separat om dem, säger Borgå stads kommunikationsdirektör Aino-Marja Kontio.
Driftstoppet på Nestes Borgåraffinaderi varar i ungefär 12 veckor. Under stoppet görs inspektioner, lagstadgade service- och underhållsarbeten och förbättringar som är nödvändiga för raffinaderiets verksamhet. Tidtabellen är att normalt driftsläge ska återupptas senast i slutet av juni.
På arbetsplatsen jobbar samtidigt högst cirka 4 500 personer. I driftstoppsarbeten deltar under våren periodvis totalt cirka 6 000 personer, av vilka cirka 2 000 är utlänningar.