Få i gång de ungas hobbyverksamhet inomhus

Porvoon salibandyseura vill uppmuntra Borgå stad att inleda en dialog med idrottsföreningarna kring hur vi kan få i gång hobbyverksamhet också inomhus så snabbt som möjligt.

Många av idrottsföreningarna i Borgå har vädjat om att Borgå stad ska öppna hobbyverksamheten för barn och unga så fort som möjligt. Porvoon salibandyseuras ledning är medveten om situationen och ser också att stadens beslut att inskränka på barns och ungas möjlighet att utöva sin hobby är problematisk. Följderna av beslutet är besvärliga för både de unga och för deras familjer oberoende av gren.
Vår förening gjorde i slutet av 2020, liksom de andra föreningarna, ett omfattande förslag över hur vi skulle kunna ordna trygg och handledd verksamhet inom de olika grenarna för både barn och vuxna. Vi kunde aldrig prova hur det skulle ha fungerat i praktiken eftersom restriktionerna sedan förlängdes till den sista januari.
Föreningens ledning är medveten om att möjligheten till hobbyverksamhet och idrott påverkar barn och ungas välmående såväl fysiskt som socialt och psykiskt. Också inlärningen påverkas. Forskningen visar att motion är viktigt för hur ett barn utvecklas och ju yngre barnet är desto större är inverkan. Motion i unga år har en koppling till jagbilden och till den psykiska och sociala utvecklingen.
Porvoon salibandyseura vill uppmuntra Borgå stad att inleda en dialog med idrottsföreningarna kring hur vi kan få i gång hobbyverksamhet också inomhus så snabbt som möjligt. Föreningen vill verka på bästa möjliga sätt i en krävande tid för att det skall vara tryggt för alla att hålla på med sin hobby.

Jenna Perokorpi,

ordförande, Porvoon salibandyseura

ANDRA LÄSER