Det ljusnar på arbetsfronten i Lovisa

Allt fler har jobb, och dilemmat med långtidsarbetslösa går mot det bättre. Samtidigt dyker nya stora rekryteringsprocesser upp med jämna mellanrum.

AFFÄRER. Lovals vd Jorma Kallaperä är nöjd med utvecklingen. Nu jobbar man på att utvidga fabriken med ytterligare 5 000 kvadrat.
02.10.2018 08:02 UPPDATERAD 02.10.2018 12:55
Oväsendet på Lovals fabrik i Lovisa kan kännas överväldigande. Det är trångt, och det pågår någon form av verksamhet på varenda ledigt golvutrymme. I några burar knegar robotar envist på. Jättelika vakuumugnar står och väntar på nästa last, en står öppen som ett jättegap.
Företaget är inte ensamt om att ha anställt en lång rad nya medarbetare i Lovisa på sistone. Läget här avspeglar det som händer i staden nu: sysselsättningsläget verkar gå mot det bättre.
STORT. Loval säljer en del inom Finland, här till Wärstsilä. I praktiken går slutprodukten ändå i regel utomlands.

Klassiskt Lovisaföretag

Loval är ett Lovisaföretag från 1960 som numera hör till de största producenterna av elvärmeelement i Europa. Nästan 80 procent av företagets produktion exporteras, främst till Europa.
När man nämner elvärmeelement låter det kanske tråkigare än det är. I praktiken finns motsvarande delar i varje hem och byggnad – plus lite mera speciella ställen: fabriken tillverkar värmeelement och tillhörande komponenter till allt från luftvärmepumpar till storköksmaskiner och kaffekokare – och till partikelfysiklaboratoriet CERN i Schweiz.
Vd Jorma Kallaperä säger att det går bra nu. Orderstocken är stabil, och man har beställningar det kommande halvåret. Det är en ovanligt lång tid.
– Det gick såpass bra att det kring julen såg ut som om vi inte skulle få tillräckligt med personal. Vi trodde att uppsvinget skulle normalisera sig efter hösten. Men det har bara fortsatt.
Situationen löste sig, och i år har man anställt 170 personer – en siffra som kan vara missvisande eftersom den också innehåller sommarjobbare och pensioneringar. Totalt har personalstyrkan ökat med omkring 50 personer.
– Vi anställer mest från Lovisa och Kotka, och en del från Borgå. De flesta blir fast anställda i något skede. Många börjar på visstid, och trivs. De som passar för jobbet brukar stanna. Av någon orsak säger ryktena i staden att man inte får jobb här, att allt bara är visstid. Det stämmer inte, säger Kallaperä.
Nu jobbar man också på att utvidga fabriken med ytterligare 5 000 kvadratmeter.
UGN. Vakuumugnarna används regelbundet i produktionen. Jorma Kallaperä granskar en produkt.

Bättre siffror

En titt på siffrorna pekar på ljusare tider i Lovisa. I augusti låg arbetslösheten på 9,4 procent, vilket är en klar förbättring (se faktaruta). Antalet långtidsarbetslösa, som länge varit ett huvudbry i Lovisa, har samtidigt blivit färre: i augusti i år var de 218 till antalet, jämfört med 330 år 2017.
Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom är nöjd med situationen, även om det finns problem.
– Det skapas nya arbetstillfällen hela tiden. Dilemmat är att de arbetslösa och jobben inte alltid möts. Ibland kanske det krävs specifikt kunnande som inte finns i Lovisa. Därför letar arbetsgivare ofta på andra orter, något som förvisso kan bidra till inflyttningen.

Nya företag

Oker-Blom nämner att staden också fått omkring 70 nya företag de senaste åren. Myntets andra sida är att de är små.
– Nu i början är det främst enmansföretag. Det är annars också ett problem i Lovisa. En hemskt stor andel av företagen som är registrerade här är små. Det ger bredd, men det gör det svårt att stora mängder jobb.
Oker-Blom nämner också att vissa större företag valt att etablera sig i staden, som Bios Agrocorp som har kontor i såväl Finland som Indien och som i Lovisa har ett långsiktigt mål är att anställa tiotals personer.
Utöver det säger Oker-Blom att man diskuterar med en rad verkligt stora aktörer. Det ändå kan bli svårt att hävda sig i konkurrensen när vissa multinationella företag vill etablera sig i Finland, helst en timme från Helsingfors-Vanda flygplats.
– De pratar med utvecklingsbolaget Posintra, och sedan oss. Det är ändå svårt att styra processerna på annat sätt än att svara i telefonen, ge information och signalera att de är välkomna.
FART. Boomeranger Boats tillverkar snabba rib-båtar för myndighetsbruk. Företaget söker nu nya medarbetare.

Eftertraktade båtar

Samma uppsving syns vid Boomeranger Boats som bygger Rib-båtar i Valkom och där man nyligen efterlyste tio nya medarbetare. En större orderstock och mera aktivitet i konkurrensutsättningar har lett till personalbehov, medan en utvidgning av hallen ger möjligheter att ta emot flera beställningar.
Jani Leskinen, teknologichef på Boomeranger Boats, ansvarar för såväl fabriken som nyrekryteringen.
– Orderstocken är stark, och vi ser en stor tillväxt. Vi försöker nu reagera på det med rekryteringen, något som vi förvisso gjort i ett år med jämna mellanrum.
Enligt Leskinen brukar de flesta som får jobb på Boomeranger Boats stanna. Med tio nya personer kommer personalstyrkan att ligga på omkring femtio personer.
Man letar efter experter på allt från elinstallationer till laminering och metallarbeten. Det är inte en lätt uppgift att hitta kunnigt folk: företaget är inte ensamt om att leta efter kunniga metallarbetare och elinstallatörer.
– Vi letar därför i första hand efter folk som har intresse av att lära sig nytt. Våra båtar är mycket specialiserade, och därför kan vi inte heller vänta oss att hitta någon med erfarenhet.

Är försvarsmateriel

Båtarna är främst ämnade för myndighetsbruk; kunderna är diverse länder i Mellanöstern och Europa som behöver snabba båtar för bland annat polis, brandkår, militära specialstyrkor och räddningsverk. I praktiken är rib-båtarna en farkost med hårt skrov och gummipontoner, en sorts kombination av gummibåt och traditionell båt.
Årligen säljer företaget mellan 15 och 25 båtar, och företaget hade 2017 ett resultat på drygt 1,3 miljoner euro.
– Omkring fem procent stannar i Finland. Resten exporteras. Våra största marknader finns i Europa, Mellanöstern och Östasien, säger Leskinen.
Företaget är ovanligt också för att många av modellerna klassas som försvarsmateriel, och därför lyder under samma tillståndsprocess som till exempel granatkastare eller pansarfordon. Förra året beviljade statsrådet och försvarsminister Jussi Niinistö exporttillstånd till Indien och Förenade Arabemiraten (läs artikeln intill).
På grund av båtarnas användningsområden har man också ovanligt strikta sekretessregler inom bolaget.
– Sekretessklassificeringen varierar enligt projekt, och syns bland annat i informationshanteringen. Men till syvende och sist handlar det om ganska vanliga båtar.
Företaget säljer inte vapen, enbart båtar som i vissa ovanliga fall kan utrustas med vapen.
– Vi installerar själva till exempel specialiserad kommunikationsutrustning och värmekameror. Det kräver automatiskt exporttillstånd, och där aktiveras oftast tillståndsprocessen, säger vd Miika Tammi.
BÅT. Boomeranger Boats bygger rib-båtar som används av bland annat militära specialstyrkor, polis och gränsbevakning i olika länder. Här en skärmdump från företagets webbsajt.

Funderar på robotar

Bakom uppsvinget på Loval ligger det allmänna marknadsläget i Europa, uppger Jorma Kallaperä som också nämner att företaget har fördubblat orderstocken under det gångna året. Han påpekar också att företaget har kunder i så många branscher att en dramatisk nedgång i en bransch inte påverkar bolaget nämnvärt.
– Våra kunder tillverkar allt från tvättmaskiner till kaffekokare, storköksmaskiner, laboratorieutrustning och luftvärmepumpar. Det betyder att vi klarar oss om någon av branscherna lider.
Loval har också fokuserat på att hänga med i utvecklingen, som luftvärmepumpar som börjar bli allt vardagligare – en bransch där moderbolaget Nibe Industries också är en stor aktör.
Produkterna som tillverkas är unika för varje kund, och innebär i praktiken omkring 7 000 olika produkter – något som betyder att en omfattande automatisering i dagsläget vore för dyr, även om den annars kunde genomföras. I nuläget har man en dryg handfull robotar som sköter vissa lättare steg i produktionen.
– Inom de närmaste åren har vi inget större behov av automatisering. Men i takt med att robotiken utvecklas så kommer vi också att försöka applicera tekniken på vår produktion, säger Kallaperä.
ROBOT. Loval har en handfull robotar som automatiserar delar av processen.

Företag i Lovisa[leadinseparator]Källa: Jan D. Oker-Blom / Suomen Asiakastieto.

Fem största företagen enligt personalstyrka sommaren 2018: Loval, Eltete, Disas Fish, Teampac, Boomeranger Boats.
Knappt 35 procent av företagen i Lovisa är 21 år eller äldre. Knappt 30 procent är 11-20 år gamla.
De senaste fem åren har det kommit 69 nya företag.
Utredningen nämner 4 företag som lagt av, däribland Lovisa järnhandel.
80 procent av företagen i Lovisa har mellan 0 och 4 arbetstagare.
Arbetslöshet i Lovisa
31.12 2015: 14.6 %.
31.12 2016: 12,3 %.
31.12 2017: 10,8 %.
31.6 2018 10,7 %.
31.7 2018: 10,7 %.
31.8 2018: 9,4 %.

ANDRA LÄSER