ANNONS:

Christa och Kenny blir klasslärare vid Åbo Akademi i Vasa

Annons

– Mitt favoritställe i Vasa är nog havet. Vasa är så pass litet så att du kan gå överallt. Själv bor jag ca tre minuter från strandpromenaden, som tar mig hela vägen till mitt campus, Academill. Det är en fin start på dagen då det ju nästan alltid är soligt i Vasa, och havet gör mej rofylld, ler Christa.

Christa Borgman är hemma från Sibbo och valde att studera till klasslärare i Vasa eftersom hon ville vidga sina vyer.

– Jag ville göra något nytt och lära känna människor från alla delar av landet inför mitt kommande arbete som klasslärare. Förutom under praktikperioderna och vikariaten, har jag även skapat viktiga kontakter från föreningslivet och bland studerande från de övriga högskolorna i Vasa. Jag är glad över att redan ha fått in min fot på flera ställen.

Kenny Lai är hemma från Borgå och studerar även han till klasslärare i Vasa.

– Jag ville studera i Vasa, då jag upplever staden som väldigt svenskspråkig. Jag blev positivt överraskad över att Vasa verkligen var en så etablerad studiestad, och hur enkelt och billigt det var att hitta en studiebostad här.

Nina Mård arbetar som universitetslärare i historiens och samhällslärans didaktik.

– Som lärare för blivande lärare utmanas jag på ett positivt sätt att ständigt utvärdera min egen undervisning. Jag fungerar ju på ett särskilt sätt som ett pedagogiskt föredöme, och det är ett ansvar jag axlar med ödmjukhet. Jag är själv utbildad klasslärare och har arbetat några år på fältet innan jag sökte mig tillbaka till universitetet för forskning och lärarutbildning. Mina praktiska erfarenheter har gett mig värdefulla verktyg för arbetet att utbilda blivande lärare. Som lärarutbildare får jag ständigt ta del av aktuella pedagogiska forskningsrön och trender, och inkludera dessa i min undervisning.

– Lärarutbildningen har varit mångsidigare än vad jag kunde föreställa mig, bekräftar Kenny. Man lär sig inte bara om alla ämnen och hur man undervisar, utan man blir också inspirerad att tänka på nya sätt och på barnens bästa ur flera synvinklar.

– För mig är det viktigt att ständigt utvecklas och att med hjälp av ny kunskap och nya intryck kunna ifrågasätta det existerande, berättar Christa.

– Det är värdefullt att få följa studerande en bit under deras process att bli lärare, avslutar Nina. Jag uppskattar att möta studerande, att få ta del av deras visioner, erfarenheter och uppfattningar. De lär mig så mycket och erbjuder nya perspektiv. Tillsammans utforskar vi pedagogiska och didaktiska frågor.

Klasslärare – ett mångsidigt yrke

Klassläraryrket är mycket mångsidigt och klasslärarutbildningen är därför utformad att ge de blivande lärarna en så god grund som möjligt att stå på inför det kommande yrkeslivet. Teoretiska studier varvas med praktikperioder, där studerande får tillämpa det de lärt sig i praktiken. De studerande får en bred pedagogisk kompetens och god beredskap att undervisa i skolans alla ämnen. Lärarutbildningen utvecklas ständigt för att svara mot de krav som framtidens utbildning och lärande ställer på blivande lärare.

Det är också möjligt att skräddarsy sin klasslärarexamen i enlighet med egna preferenser. Genom biämnes- och valfria studier kan man antingen välja att bredda sin beredskap att undervisa i skolans olika läroämnen, eller att fördjupa sig i något område och skaffa sig en till behörighet som exempelvis ämneslärare, speciallärare eller studiehandledare.

abo.fi

I Academills biblioteksutrymmen
Utanför Academill