Startskottet gick för skolbygge i Tolkis

Lokalitetsledningen ansöker nu om bygglov för Tolkkisten koulu, men redan i någon vecka har markarbeten gjorts på själva tomten. Finska skolan är inflyttningsklar hösten 2018 och ett år senare får de svenska eleverna flytta in i ett sanerat skolhus.

NYTT PÅ VÄG. Markarbeten görs nu med tanke på nya Tolkkisten koulu. Lokalitetsledningen ansöker för närvarande om bygglov.
Lokalitetsledningens ansökan om bygglov vid Vallvägen 4 i Tolkis har lagts fram på servicekontoret Kompassen och eventuella anmärkningar kan lämnas in av grannarna fram till den 9 augusti klockan 16.
Ansökan omfattar en skolbyggnad, två ekonomibyggnader och ett jordvärmesystem samt tillstånd för jordarbeten och sprängningsjobb.

Kanalsprängningar

De facto har en hel del redan hänt på platsen. Folk som kört förbi har undrat varför skog har fällts och schaktningsjobb gjorts.
Lokalitetsdirektör Börje Boström förklarar att byggnadsinspektionen redan gett tillstånd för kanalsprängningar.
– Kanalerna behövs för avlopp, dränering och annat liknande.
Han är glad för att man nu kommit så här långt i skolfrågan.
– Beredningen har ju tagit tid men nu skrider vi till konkreta åtgärder i byn. Visst störs omgivningen en aning av byggarbetena, men det kan inte hjälpas.
Stadsstyrelsen har beslutat att svenska skolan i Tolkis ska vara inflyttningsklar inte bara under hösten 2019, utan genast när terminen börjar.
Tolkkisten koulu flyttar in i nya lokaler i november nästa år. En enhet med tillfälliga lokaler för fyra klasser installeras för den finska skolans behov i närheten av Tolkis skolas nuvarande tillfälliga baracker.

Töms i mars

Tolkkisten koulus gamla del töms i mars och verksamheten flyttas över till den nya delen och till barackerna.
De delar i den nuvarande skolan som är i dåligt skick rivs och byggarbetsplatsen för det som ska bli Tolkis skola anläggs i mars 2018.
Om tidtabellen håller betyder det att Tolkis skola verkat i baracker i sex år.
Det är Lemminkäinen som bygger nya Tolkkisten koulu, som hör till så kallade Livscykelprojektet 2014 med fem skilda husbyggen. Investeringen går på omkring 44 miljoner euro.
Till avtalet med Lemminkäinen hör förutom planering och byggande också underhåll, städning och reparationer i 20 års tid. Avtalet går ut i december 2037.

ANDRA LÄSER