Domstolen förkastade Wilhelm Å-beslut

Stadsutvecklingsnämndens beslut att inte godkänna undantagstillståndet för Wilhelm Ås flytande uteservering stötte på motstånd i Förvaltningsdomstolen.

JURIDIK. Wilhelm Å:s uteservering går till ny behandling.
Det ursprungliga beslutet fattades eftersom den flytande uteserveringen ansågs för stor enligt stadsplanen. I mitten av juni slog nämnden fast att man inte beviljar ett hyresavtal för den delen av flotten som är för stor. Avtalet behövdes för att restaurangens ägare skulle kunna ansöka om undantagslov. I praktiken innebar beslutet att en del av den nästan 120 kvadratmeter stora flotten skulle tvingas plockas bort.
Företaget V & G Capital, där Wilhelm Å:s ägare Jarmo Grönman är delägare, överklagade beslutet till förvaltningsdomstolen som kom med ett beslut den 1 december. Yle Östnyland var först med att rapportera om beslutet.
I domstolens beslut konstateras att ärendet återremitteras till nämnden för ny behandling eftersom beslutet inte fattades på rätt grunder. Nämnden hade haft rätt att förkasta bolagets ansökan, men då med markanvändnings- och bygglagen som grund. Nu hänvisade man till frågor kring hyresavtalet.