15 vill bli Lovisadirektör

Bild: Kristoffer Åberg

Inom utsatt ansökningstid har tjänsten som stadsdirektör i Lovisa sökts av 15 personer.

De sökande är:

Alaheikka Risto, Torneå, Senior Industrial Adviser, ekonomie magister

Andersson Niklas, Raseborg, klusterutvecklare, Master of Natural Resources

Elonheimo Pekka, Brahestad, församlingspastor, Master of Sacred Theology

Härkönen Jarmo Juhani Otto, Helsingfors, livskraftschef, diplomingenjör

Jäppinen Tuula, Lovisa, innovationssakkunnig, doktor i förvaltningsvetenskaper

Keskimäki Tiina, Vanda, styrelseordförande, ekonomie magister

Kettunen Kirsi Elina, Borgå, ekonomidirektör, ekonomie magister

Malms Kim, Lovisa, politices magister

Mäkelä Anna, Grankulla, direktör för samhällsrelationer, politices licentiat

Oksanen Tilda, Esbo, högskolepraktikant, förvaltningsmagister

Raivio Timo, utlandet, verkställande direktör, diplomingenjör

Sjödahl Ralf, Lovisa, företagskonsult, fastighetsförmedlare, politices magister

Soinio Eero, Lojo, utvecklingsdirektör, tf näringslivsdirektör, agronomie- och forstmagister

Wuorela Hannu, S:t Karins, direktör, filosofie magister

Utöver dessa ännu en sökande som inte önskar få sitt namn offentliggjort.

Stadsstyrelsen i Lovisa möts klockan 13 i dag fredag för att bedöma om man är nöjd med urvalet av kandidater till direktörsposten eller om ansökningstiden bör förlängas.

Den nya Lovisadirektören får ett tidsbundet värv, på 7 år.