Från onsdag gäller sommarhastighet

Den 13 april är vintern över på våra vägar.

Den 13 april är vintern över på våra vägar.
ÖN
12.04.2022 14:14
Vinter- och mörktidsbegränsningarna i landsvägsnätet i Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland byts ut mot sommarhastighetsbegränsningar från och med den 13 april. Sommarhastigheterna träder i kraft genast när vägmärkena har bytts ut
NTM-centralen uppger i ett pressmeddelande att den snörika vintern ställvis orsakat beläggningsskador. Därför förblir den sänkta hastighetsbegränsningen tills vidare i kraft på tre vägavsnitt på riksväg 25 och riksväg 51, alltså i Västra Nyland.