Skrotbilar, olja och ackumulatorer: Företagare dömd för miljöförstörelse i Lovisa – hovrätten skärpte straffet

Vid en rutinmässig inspektion 2015 lade miljöinspektören märke till att en företagare i Lovisa hade skräpat ner miljön och orsakat föroreningar. Mannen dömdes till bötesstraff i tingsrätten, men nu har Helsingfors hovrätt skärpt straffet till tre månaders villkorligt fängelse.

En företagare i Lovisa dömdes till villkorligt fängelse för miljöförstörelse.
Jon Nyqvistjon.nyqvist@ostnyland.fi
30.03.2023 06:32
Under tre inspektioner som myndigheterna gjorde på en Lovisaföretagares fastighet 2015, 2017 och 2018 kunde en rad brister konstateras. Metallskrot hade inte förts bort regelbundet, flera bilar som klassas som skrot fanns på området och hanteringen av farliga ämnen som bränsle och olja var okontrollerad. Inspektörerna lade också märke till att avfall hade bränts på fastigheten.
Det här ledde till att mannen åtalades för miljöförstörelse. I tingsrättens behandling framkommer det att mannens förfarande hade skräpat ner miljön och hade kunnat orsaka andra skadliga förändringar i miljön, som till exempel förorenad mark och förorenat grundvatten.
I tingsrätten dömdes företagaren till böter, men åklagaren överklagade beslutet och på tisdagen kom hovrättens dom: tre månaders villkorligt fängelse.

ANDRA LÄSER