Östnyländska SFP-delegater delade i Natofrågan

Ja, nej, kanske. Alla åsikter finns med när de östnyländska delegaterna vid Svenska Folkpartiets partidag i Åbo får frågan om de är för eller emot ett Nato-medlemskap. Ja till Nato är ändå det vanligaste svaret delegaterna uppger.

FLAGGAR FÖR NATO. Nio av 22 östnyländska delegater vill att Finland går med i Nato.
Mikael Grönroos
26.05.2016 09:40 UPPDATERAD 26.05.2016 10:51
"Finland behåller sin beredskap till fördjupat engagemang i Nato." den skrivningen i Svenska Folkpartiets partiprogram vill avgående partiordförande Carl Haglund ändra på. I utkastet till nytt partiprogram står det skrivet att Finland är medlem i Nato år 2025.
En rundringning till de östnyländska delegaterna vid partidagen i Åbo om drygt två veckor skulle tyda på ett splittrat parti där både Natoförespråkarna och -motståndarna är många. Flera har inte ännu bildat sin åsikt och några tvekar.
Nio för Nato, sju emot, tre som tvekar och tre som inte bestämt sig är resultatet av rundringningen.
– Vi är inte ännu riktigt mogna för det. Det är bäst så som det är nu. Men å andra sidan bör vi noga följa med vad Sverige gör, säger Antti Ansas, Borgådelegat på partidagen.
Ansas representerar nja-falangen som eventuellt kan tänka sig ett medlemskap men under vissa villkor. Han ger också uttryck för den linje som ganska många i vårt land förespråkar, att Finland bör vänta på vad Sverige tänker i Natofrågan och agera tillsammans med vår västra granne.
Nog hört vi ändå till väst fast det skulle vara bättre om båda sökte tillsammans. Jag vet att vi retar upp vår östra granne.

Sverige har stor roll

De flesta av de tillfrågade menar att Sveriges agerande är av avgörande betydelse.
– Jag ser ett mervärde i att man för diskussionen i samma takt (som i Sverige) säger för sin del Christel Liljeström från Sibbo.
Hon tänker rösta för att partiet ska flagga för Nato men är inte riktigt nöjd med skrivningen att Finland bör vara medlem i försvarsalliansen år 2025. Allt beror på hur världsläget utvecklas och hur Sverige tänker agera, menar Liljeström.
Riksdagsman Mikaela Nylander från Borgå är inne på samma linje. Hon vill att en Nato-option skrivs in i partiprogrammet men utan årtal och med en mildare formulering än att Finland bör vara medlem i Nato.
– Nog hört vi ändå till väst fast det skulle vara bättre om båda sökte tillsammans. Jag vet att vi retar upp vår östra granne, säger Sten Lindgren i Mörskom som utan att tveka svarar ja på frågan om medlemskap i Nato.

Tummen upp för neutralitet

Så tycker delegaterna

22 östnyländska delegater vid SFP:s partidag fick frågan om Finland bör gå med i Nato.
Ja 9
Nej 7
Kanske 3
Ingen åsikt 3
Klart nej blir det däremot av Mia Heijnsbroek-Wirén, Lovisabo och ordförande för Nylands krets inom SFP.
– Vi måste hellre se till att vi har en neutral politik eftersom vi har den granne vi har, säger Heijnsbroek-Wirén med syftning på Ryssland.
Sveriges politik har stor betydelse också för henne. Om Finland någonsin går med i Nato så måste det ske tillsammans med Sverige, men om Sverige går med betyder det inte per automatik att Finland också gör det resonerar Heijnsbroek-Wirén.
Delegaterna nämner ofta våra grannländer i samma andetag. Det verkar finnas en ganska allmän oro för hur Ryssland kan tänkas reagera på ett Finländskt medlemskap, en oro som kan tänkas dämpas av om vår västra granne tar steget in i Nato samtidigt som Finland.
Det är svårt att se var skiljelinjen mellan Natoförespråkarna och Natomotståndarna går. Åsikterna fördelas ganska jämt över östra Nyland.
En delegat har upplevt vad det betyder i praktiken när två militära allianser kommer nära varandra: Niklas Grönroos från Borgå.
– Jag bodde tio år i Västberlin. Där såg man vilket rävspel det var, säger Grönroos.
Han kommer följaktligen att rösta nej under partidagen.

ANDRA LÄSER