Unga konstnärer fick arbeta i Edelfelts ateljé

Ett fruktbart och givande samarbete mellan Estbacka daghem och Albert Edelfelts museum resulterade i konstutställning.

DRAMA. Barnen tog till sig historien genom dramatiserade berättelser.
21.06.2017 18:01 UPPDATERAD 21.06.2017 18:14
Ett femtiotal unga konstnärsfrön har under försommaren arbetat i Albert Edelfelts stämningsfulla ateljé och i den idylliska trädgården i Haiko.
Barnen i åldern 5-6 år från Estbacka daghem har bekantat sig med den stora konstnärens målningar på olika sätt, bland annat genom drama och upplevelser.
BARKBÅT. Med kraftiga penseldrag och olika tekniker har Vilho skapat ett fint havslandskap.
När det sedan var dags för att skapa egna verk kunde barnen prova på olika tekniker. Samarbetet mellan daghemmet, barnen och personalen vid Albert Edelfelts museum fungerade utmärkt och man hoppas att det kan bli en fortsättning i form av konstverkstäder för barn. Resultatet blev en konstutställning som väckte stort intresse och beundran bland såväl de små konstnärerna själva som deras föräldrar.
BEUNDRAN. Resultatet av ett fentiotal barns konstprojekt är imponerande.
– Samarbete av det här slaget främjar barnens kreativitet. Barndomens upplevelser lägger grunden till senare attityder och val, säger barnträdgårdslärarna Leena-Maija Lohiniemi-Leskinen, Sirpa Haikarainen och Sari Siiteri, som kom på idén till konstprojektet. ÖN

ANDRA LÄSER