Splitterny enhet på Borgå sjukhus

I början av mars inleder hemsjukhusenheten för barn sin verksamhet vid Borgå sjukhus. Rekryteringen av de tio närvårdarna som ska sköta verksamheten på fältet är inne på målrakan, på måndagen klockan 15 tog ansökningstiden slut.

SJUKHUSET KOMMER HEM. De tio närvårdarna som nu rekryteras kan ge barnpatienter vård i deras hem i samråd med föräldrarna. Hemsjukhuset är ett alternativ till avdelningsvård.
Oskar Skogberg
09.01.2017 21:09
Ledande överskötare Tuulia Koponen på Borgå sjukhus kunde på måndagen berätta att antalet ansökningar som kommit in i alla fall mängdmässigt är "tillräckligt" för att alla tio platser ska kunna tillsättas.
– Intervjuerna med de sökande inleds i slutet av veckan. Det ses som en fördel om man har tidigare erfarenhet av barnsjukvård. Eftersom det handlar om hemsjukhusverksamhet är det också en merit om man behärskar förstahjälpen och förmår arbeta självständigt och kan fatta självständiga beslut.
De tio närvårdarna börjar jobba den 13 februari, de två första veckorna består av utbildning.
– Eftersom det handlar om sådan verksamhet som inte tidigare funnits på Borgå sjukhus är det viktigt att alla inblandade får en ordentlig introduktion i arbetet innan enheten inleder sin verksamhet i början av mars.

Skräddarsytt till en början

Henrikka Aito, överläkare på enheten för barn- och kvinnosjukdomar på Borgå sjukhus, säger att den nya hemsjukhusenheten till en början skapats för att tillgodose två barnpatienters behov av hemsjukhusvård i Borgå.
NY VERKSAMHET. Ledande överskötare Tuulia Koponen på Borgå sjukhus<b> </b>säger att hemsjukhustjänster för barn inte tidigare producerats på sjukhuset.
– Hittills har Borgå stad köpt vården till de här patienterna via privata vårdproducenter men nu övergår vården i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts regi. Som hittills är det Borgå stad som betalar för tjänsterna
Aito säger att man inom sjukvårdsområdet HUCS, som är en del av sjukvårdsdistriktet HNS, redan tidigare erbjudit hemsjukhustjänster för barn i medlemskommunerna Esbo, Helsingfors, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt och Vanda. Nu vill HNS så småningom utvidga utbudet till andra kommuner där det finns ett behov.
Till skillnad från hemsjukhuset inom äldreomsorgen, där jourteam kan rycka ut när det behövs, har hemsjukhusenheten för barn alltså till en början endast på förhand planerad verksamhet.
Målsättningen är att enheten i något skede ska få jourverksamhet i alla fall under vissa delar av dygnet.
– Men målsättningen är att enheten i något skede ska få jourverksamhet i alla fall under vissa delar av dygnet, säger Aito.
Den nya hemsjukhusenheten koordineras via barnenheten på Borgå sjukhus som även den är ny. I samband med att förlossningsenheten vid Borgå sjukhus stängde vid årsskiftet upphörde också dygnet runtvården på barnavdelningen.
Från och med måndagen tas barnpatienter emot via sjukhusets jourpoliklinik och via den nygrundade barnenheten som erbjuder vård- och observationstjänster. Den håller öppet måndag – torsdag mellan klockan 8 och 22 samt på fredag mellan klockan 8 och 20. Aito vill tydliggöra att grundandet av den nya hemsjukhusenheten alltså inte har något att göra med att dygnet runtvården på barnavdelningen lades ner.

Ännu inga beslut

Tuulia Koponen säger att om och när hemsjukhusenheten också börjar erbjuda jourtjänster blir det antagligen aktuellt med fler rekryteringar.
– Då handlar det om akutvård och för det behövs en annan typ av personal. Men det finns ännu inga tidtabeller för när verksamheten kommer att utökas. Nu ska vi först se hur den nya barnenheten och hemsjukhusenheten för barn kommer igång och hur väl de kan möta barnpatienternas behov. Sedan kan vi återkomma till om det finns behov av tilläggstjänster.