”Vad vill Borgå vara världsbäst på?”

En bra strategi är lätt att enas kring. Det säger riksdagsledamot Joakim Strand (SFP) från Vasa. Hans råd är att Borgå i sin strategiprocess ska jobba fram beslut om vad staden vill vara bäst på globalt. Sedan satsar man på det längs hela linjen.

TÄNK GLOBALT. Joakim Strand anser att de regioner som vill hävda sig måste blicka över även landsgränser.

Joakim Strand, 35, har trots sin unga ålder hunnit visa framfötterna i många sammanhang. Han är riksdagsledamot och ordförande för Vasafullmäktige, till utbildningen jurist och ekonom. Han är en entusiastisk förespråkare för Vasaregionen och det energiteknologikluster som uppstått där.

Att just han valts att inleda Club Strategis andra träffkväll den 15 februari är således ingen tillfällighet. Strand är känd för sin förmåga att tänka stort och modigt och i Borgå ska han tala om hur man tänker en livskraftig region. Inspiration behövs då staden ska författa en ny strategi som sträcker sig ända fram till 2030.

Bättre än vi tror

– Borgå är väldigt intressant, jag tror inte att stadsborna alla gånger ens begriper hur stor potentialen är, säger han i ett samtal med ÖN inför torsdagens strategikväll på Borgå folkakademi.

Han påpekar att i olika utredningar hittas både Vasa och Borgå i allmänhet i toppskiktet. Dessa städer har exempelvis de överlägset största förädlingsvärdena i Finland. Städerna är enligt Strand mycket viktigare än vad som står på papper.

– Borgå har sin storindustri, det geografiska läget är perfekt, boendemiljöerna ypperliga. Att locka hit människor som vill ha livskvalitet borde inte vara svårt.

Staden påminner i mångt och mycket om Vasa.

– Vasa vill vara Nordens energihuvudstad och vi jobbar för det inom alla sektorer. Vad vi än investerar i, exempelvis i ett musik- och kongresshus, beaktas energifrågorna. En färja till Umeå är inte enbart en färja utan ett flytande laboratorium. Vi har redan beställt biogasbussar och så vidare.

Joakim Strand påpekar att både Borgå och Vasa ligger mitt emellan Shanghai och New York då man drar raka linjer på kartan.

– Vad många inte förstår är att konkurrensen i dag är global. Samarbete är a och o. Det är viktigt att hitta intressanta partner även utomlands, strategiska vänorter behövs.

Fel riktade resurser

Han anser det vara mycket beklagligt att statens offentliga forskningsresurser fördelas enligt politisk tradition.

– Bland annat Vasa och Borgå borde ju ekonomiskt stödas ytterligare i forskningssammanhang för att landet som sådant ska ha global konkurrenskraft. Att satsa på rätta regioner och framtidsbranscher är livsviktigt, men det gör man inte nu.

Han framhåller att hela Finland globalt sett är en väldigt liten aktör.

– Landets totala befolkning får rum i en stadsdel i Mexico City.

Ska regionerna konkurrera på den globala marknaden behövs alltså samarbete – plus stor lokal aktivitet.

Hela världen skriker nu efter till exempel nya energilösningar och att Vasaregionen lyckats enas kring energihuvudstadsfrågan har enligt Joakim Strand mycket att göra med att man har så långa traditioner inom energiindustrin.

– Massor av människor har arbetat inom den här branschen. Österbotten har också stark företagaranda och regionen har alltid vågat tänka självständigt. Folk har farit ut i världen och sålt sina produkter utan att fråga dem som styr och ställer i Helsingfors. Nu säljer vi världens bästa energilösningar.

Ställ ribban högt

Joakim Strand vet att politiker och andra väldigt lätt käbblar om kortsiktiga frågor, medan man borde ställa nivån betydligt högre. Då Borgåborna nu samlas för att diskutera framtiden gäller det att komma ihåg den här saken.

– Ribban ska ställas på en hög nivå. Stadsborna gör klokt i att fundera på vad Borgå ska bli bäst på i hela världen.

Då man har konkreta mål går det exempelvis att bygga upp intressanta forsknings- och utbildningsplattformer.

Han tillägger att det är viktigt att invånarna också med jämna mellanrum ser små resultat mot de strategiska mål som valts.

– I Vasa är bland annat biogasbussarna och energiutbildningsstrategin ett led i den utveckling vi valt att satsa på.

Utveckling är det Strand helst jobbar med.

– Jag trivs med att arbeta över partigränserna, långsiktigt och resultatinriktat. Det är väldigt givande att hitta nya människor att bolla med.

Han vill avskaffa onödigt förmynderi och tycker att det offentliga ska vara en medskapare som ser både möjligheter och lösningar. Han förespråkar bondförnuft i stället för nydumhet.

Han var överlägsen i senaste kommunalval i Österbotten och fick 4 381 röster i Vasa. Statsvetaren Claus Stolpe påpekade då för Yle att om Joakim Strand varit ett parti hade han fått åtta platser i fullmäktige.

Om denna man kan servera nya infallsvinklar med tanke på Borgås framtid får vi således höra torsdagen den 15 februari med början klockan 18.30 på Borgå folkakademi.

Club Strategi

Hur vill du att Borgå ska se ut 2030?

Samarbetsprojekt mellan Borgå stad, tidningen Östnyland/KSF Media och Borgå folkakademi.

Tre medborgartillfällen på "Akan" (Runebergsgatan 16-18) med föreläsningar och tre verkstäder.

Följande träff (den andra) hålls torsdagen den 15 februari.

Kaffeservering klockan 18.00.

Riksdagsledamot Joakim Strand från Vasa inleder 18.30 med att prata om hur man tänker en livskraftig region.

Arbete i verkstäder 19.30-21. Teman är företagsamhet, livsmiljö och mångkultur.

Sista träffen ordnas den 1.3. Då inleder Lina Bjerke, som är universitetslektor vid Internationella handelshögskolan i Jönköping i Sverige.

ANDRA LÄSER