Valhörnan: Lägre skatter, starkare köpkraft och tillväxt

23.03.2023 10:24
Östnyländska familjer och företag kämpar på. Många har svårt att betala höga elkostnader, bränslepriser och räntekostnader. Förutom prisstegringen skapar den stränga beskattningen elände. Så behöver det inte vara. Beskattningen bör lindras. Och priserna för el och bilkörning sänkas.
Välfärd och välstånd växer bara genom arbete och företagande - inte genom att staten lånar mera pengar eller beskattar hårdare.
Marins regering har ökat statsskulden och skött skattebetalarnas pengar på ett vårdslöst sätt. Skuldsättningen måste fås i schack. Utgiftsposterna måste ställas i prioritetsordning. Man måste spara.
Ekonomisk tillväxt är det enda hållbara sättet att finansiera viktiga välfärdstjänster, bättre hälsovård och undervisning.
Det som vi behöver mer i samhället skall beskattas mindre. Därför bör beskattningen av löner, pensioner och företag sänkas. Arbete och företagsamhet ska alltid löna sig.
Heikki Vestman, Jurist, riksdagsledamot, kandidat i riksdagsvalet (Saml)

ANDRA LÄSER