Konkurrens på lika villkor

Diskussionen om förhållandet mellan public service och kommersiella medier är inte ny, men har aktualiserats av Europeiska kommissionens färska ställningstagande.

29.06.2020 19:33
Östnyland och lokalradion är viktiga för mig. Radion är ett fint sällskap, och särskilt på morgonen får man nyheterna väldigt snabbt där. Men å andra sidan är det ju ofta lokaltidningarna de citerar.
Konkurrens är bra. Det gäller också mediebranschen. Konkurrens inspirerar nyhetsredaktioner till att göra ett ännu bättre arbete, gräva fram nyheter och skriva intressanta artiklar.
Kommentaren i inledningen av en östnyländsk mediekonsument är ett exempel på hur osund konkurrens kan se ut. När kommersiella medier får stå för en inte oansenlig del av lokalradions innehåll snedvrids konkurrensen. Om publiken har hört innehållet i en tidningsartikel berättas i radion, så försvinner drivkraften att betala för tidningen.

ANDRA LÄSER