Fred och lera dominerar i två konstutställningar

I Artborg 35 och Pesula Galleri i Sibbo pågår som bäst Sibbo Konstnärers årsutställning, och förutom huvudutställningen får besökarna också stifta bekantskap med keramikens värld.

Konstutställning i Nickby.
10.08.2022 07:44
Temat för Sibbo Konstnärers utställning är Fred, ett ämne som man sällan tänker på förrän den inte finns där. Utställningen fokuserar även på empati, en känsla som behövs för att kunna ta tig sig konst.
Keramikens mångsidiga värld lyfts fram av Gun Tallqvist, som i sin utställning Lerans möjligheter visar upp keramiska tavlor, skulpturer och gestalter ur sagornas universum.
De två utställningarna pågår fram till 28 augusti.

ANDRA LÄSER