Jämställdhet är ingen självklarhet

Kvinnor har kandiderat i kommunalval nu redan under hundra år. Trots detta är färre än hälften av kandidaterna och de invalda fullmäktigeledamöterna kvinnor.

22.12.2017 05:43
Vi har redan länge hört talas om bäste broder-nätverk, om det proportionellt alltför höga antalet män på ledande poster och om kvinnors bristande stöd för varandra. I Borgå vill vi kvinnliga beslutsfattare arbeta för en förändring genom att uppmuntra och stöda varandra. Jämställdhet är ingen självklarhet, inte ens i 2000-talets Välfärdsfinland.
Under våra hundra år av självständighet har vi i Finland haft enbart en kvinnlig president, tre kvinnliga talmän och två kvinnliga statsministrar. Av regeringarnas över 500 ministrar har 80 varit kvinnor. Finland har ett gott rykte i världen. Vi är ett jämställt, tryggt och välmående land. Tyvärr har utvecklingen ändå stannat upp och vi riskerar att förlora vår position i världen som föregångare för jämställdheten. Finland var det första landet i Europa och det tredje i världen som gav sina kvinnliga medborgare rösträtt för dryga hundra år sedan. På kommunal nivå förverkligades kvinnornas rätt att rösta och att ställa upp i val ändå av politiska skäl först 1917.
Kvinnor har kandiderat i kommunalval nu redan under hundra år. Trots detta är färre än hälften av kandidaterna och de invalda fullmäktigeledamöterna kvinnor. I senaste kommunalval i våras valdes 19 kvinnor och 32 män in i Borgå stadsfullmäktige. Antalet kvinnor minskade med en person i jämförelse med det föregående kommunalvalet, trots att valets röstmagneter i Borgå huvudsakligen var kvinnor. Åtta av de tio kandidater som fick mest röster var kvinnor.
Efter valet grundade vi politiskt aktiva kvinnor i Borgå ett informellt nätverk med syftet att stöda och uppmuntra varandra. Nätverket har arrangerat olika evenemang som Pride-marschen i augusti och en glöggbjudning i december. Samhället utvecklas inte och jämställdheten förbättras inte om vi inte aktivt gör något åt saken. Därför är det viktigt att varje dag på olika sätt arbeta för en jämställd representation och för en förbättring av kvinnans ställning i samhället. Alla kan vi i vår egen vardag stöda varandra, till exempel genom att lyfta fram också den andras arbete, genom att tacka och stöda varandra. Det är just detta vårt nätverk för kvinnliga beslutsfattare i Borgå handlar om.

Riikka Aapalahti, Elin Blomqvist-Valtonen, Catharina von Shoultz, Anna-Stiina Lundqvist, Hilkka Reinivuo, Anu Saari-Gomez, Marianne Korpi, Paula Ojala-Ruuth, Outi Lankia, Sanna Kivineva, Anne Korhonen, Tuuli Hirvilammi, Anette Karlsson och Riitta Ahola

Borgå