Mariagårdens tak repareras

Gemensamma kyrkorådet har beslutat att förnya vattentaket i Mariagården i Gammelbacka i Borgå.

Mariagårdens tak ska renoveras.

Taket i Mariagården har drabbats av läckage under ett flertal år. Trots reparationer har läckagen inte fåtts under kontroll. Takrenoveringen ska förebygga ytterligare skador till byggnaden.

Efter en omfattande konditionsgranskning av vattentaket har man kommit fram till att den mest ändamålsenliga lösningen är att förnya vattentaket helt och hållet.

Genom att flytta anslag i budgeten kan 200 000 euro användas för att starta projektet. De medel som blir över förflyttas till nästa års budget, då projektet fortskrider.

Kostnadskalkylen för att förnya plåttaket varierar för tillfället mellan 200 euro per kvadratmeter och 300 euro per kvadratmeter. Den totala kostnaden ligger alltså mellan 200 000 och 350 000 euro. Det kommer också att förekomma ytterligare kostnader, till exempel för planering och övervakning.

Ändringen i budgetanslaget ska ännu godkännas av gemensamma kyrkofullmäktige.