Mellan 10 och 25 procent av barnen går fortfarande till dagis

Daghemmen i Östnyland har betydligt färre barn. För planeringen är det viktigt att föräldrar meddelar om barnen inte kommer trots att de anmälts.

GLEST PÅ DAGIS. De östnyländska familjerna har överraskande bra själva lyckats ordna vård för sina barn.

Sibbo har tillsvidare hållit alla daghem öppna för att minska smittorisken. Enligt servicechefen inom småbarnspedagogiken, Annette Lagerstam, är ungefär en femtedel av det normala antalet barn på plats. 80 procent av föräldrarna har lyckats ordna dagvården på annat sätt.