Vid Molnträsk lyser Facebookvreden med sin frånvaro

Bil efter bil kör längs den smala vägen som leder fram till Molnträsk i Sibbo. Solen gassar på och får den asfalterade vägen att nästan koka. Vid en skuggig del av vägen stannar bilarna och betalar parkeringsavgiften - och det är bland annat priset och tillgången på parkeringsplatser som orsakat något av en folkstorm på Facebook.

Tia Utunen tar betalt av en strandbesökare vid Molnträsk i Sibbo.
Tia Utunen, som till vardags går i gymnasiet, klivet vant fram till bilarna med kortmaskinen i handen. Hon informerar bilisterna om priset och de flesta väljer att betala med kort, även om några få räcker fram kontanter. Några viftar med ett gult säsongskort och kör vidare utan att stanna. Samtliga bilister är mycket artiga och inga klagomål om priset framförs, och de som kör hem från Molnträsk vinkar glatt när de passerar Utunen.