Kommunalskatten oförändrad i Lovisa

Kommunalskatten föreslås stanna på 19,75 procent i Lovisa.

SAMMA NIVÅ. Lovisa stad höjer inte kommunalskatten.
18.10.2017 14:15 UPPDATERAD 18.10.2017 14:19
Stadsstyrelsen behandlade ärendet på måndagen, och slog då fast att skattesatsen hålls på samma nivå som 2017.
Man räknar med intäkter på 47,8 miljoner euro med den föreslagna inkomstskattesatsen. 2017 var summan 47,4 miljoner euro.
Också fastighetsskatten hålls oförändrad, alltså på 1,00 som allmän fastighetsskatt. Man räknar med inkomster på 8 miljoner euro för 2018.
Fullmäktige ska ännu ta ställning till bägge skattesatser.
Staden informerar om budgeten för 2018 på torsdag.

ANDRA LÄSER