Korta skoldagar i Finland – de här ämnena läser vi mer än andra europeiska länder

Antalet obligatoriska lektioner ökade i Finland i fjol, men de är ändå färre än i de andra nordiska länderna.

Bland alla 39 europeiska skolsystem Finland på tionde plats bland länderna som har det lägsta antalet obligatoriska lektioner.
12.08.2021 11:30
De finländska grundskoleeleverna har färre obligatoriska lektioner än de europeiska skoleleverna i genomsnitt, skriver Utbildningsstyrelsen i ett pressmeddelande.
Finland hade färre obligatoriska lektioner i jämförelse med de andra nordiska länderna och Estland. Detta trots att antalet lektioner som inte gick att välja bort ökade i Finland för första gången på länge i fjol.
Det framgår av en utredning som EU:s nätverk Eurydice har genomfört. I utredningen granskas antalet lektioner i olika läroämnen som läroplikten omfattar i europeiska länder.
Bland alla 39 europeiska skolsystem är Finland på tionde plats bland länderna som har det lägsta antalet obligatoriska lektioner.
I alla europeiska länder har eleverna flest obligatoriska lektioner i läroämnet modersmål och litteratur. De finländska skolorna erbjuder i genomsnitt fler lektioner i naturvetenskapliga ämnen.