Korta skoldagar i Finland – de här ämnena läser vi mer än andra europeiska länder

Antalet obligatoriska lektioner ökade i Finland i fjol, men de är ändå färre än i de andra nordiska länderna.

Bland alla 39 europeiska skolsystem Finland på tionde plats bland länderna som har det lägsta antalet obligatoriska lektioner.
De finländska grundskoleeleverna har färre obligatoriska lektioner än de europeiska skoleleverna i genomsnitt, skriver Utbildningsstyrelsen i ett pressmeddelande.
Finland hade färre obligatoriska lektioner i jämförelse med de andra nordiska länderna och Estland. Detta trots att antalet lektioner som inte gick att välja bort ökade i Finland för första gången på länge i fjol.
Det framgår av en utredning som EU:s nätverk Eurydice har genomfört. I utredningen granskas antalet lektioner i olika läroämnen som läroplikten omfattar i europeiska länder.
Bland alla 39 europeiska skolsystem är Finland på tionde plats bland länderna som har det lägsta antalet obligatoriska lektioner.
I alla europeiska länder har eleverna flest obligatoriska lektioner i läroämnet modersmål och litteratur. De finländska skolorna erbjuder i genomsnitt fler lektioner i naturvetenskapliga ämnen.
ANDRA LÄSER