Närvarande tystnad är underskattat

Thomas Antas funderar på psykiskt välbefinnande och hur tabubelagt det verkar vara.

Depression är ett tillstånd som är svårt att förklara.
En vän gjorde i går en uppdatering på Facebook, där han skrev öppet om sina känslor och om hur han mår. Han mår illa, riktigt illa. Det skulle ingen ha trott, då han jobbar och har verkat glad och hurtig då vi träffats. Men nu brast strängen.

ANDRA LÄSER