Lappträsk överväger tio flyktingar

Om det går enligt förslaget kommer Lappträsk att ta emot tio flyktingar i år.

TIO FLYKTINGAR. Lappträsk överväger att ta emot tio flyktingar i år.
Ursprungligen har tanken varit att ta emot tio kvotflyktingar 2017, och att man tar emot fem flyktingar som får internationellt skydd i år.
Under processens gång har man ändå slagit fast att beslutet om kvotflyktingarna 2017 flyttas framåt och att man i stället tar emot tio i år.
Meningen är också att kommunen anställer en visstidsanställd flyktinghandledare eller "ordnar tjänsterna på annat sätt". Lovisa har meddelat att de inte kan erbjuda samarbete på den punkten.
För att sköta förpliktelserna innehåller förslaget också en punkt där man beviljar ett tilläggsanslag på 25 000 euro i budgeten för 2016. Pengarna ska anställa en flyktinghandledare och täcka integrationskostnaderna.

8 000 i Nyland

Finland har tagit emot tiotusentals asylsökande den senaste tiden. En del kommer att få stanna. Arbets- och näringsministeriet har dragit upp riktlinjer att NTM-centralerna ska placera asylsökande som beviljats uppehållstillstånd jämnt fördelat över hela Finland.
I januari 2016 fanns det drygt 8 000 asylsökande i Nyland, och av dessa är drygt 700 minderåriga. Då uppskattningsvis 35 procent får uppehållstillstånd är andelen för Nyland drygt 2 800 personer som skall placeras i kommunerna.
NTM-centralen försöker nu att hitta kommunplatser. Staten ersätter en del av kostnaderna baserat på de asylsökandes ålder.