Närvårdarstuderande har rätt till läromedel på svenska

Vi utbildare anser att svenskspråkiga närvårdarstuderanden ska ha samma rätt till läromedel som sina finskspråkiga medstuderande.

Finlandssvenska närvårdarutbildare samlades för våra årliga närdagar i februari Mariehamn. På agendan fanns förverkligandet av de nya examensgrunderna och erfarenheterna av reformen som körde i gång i januari 2018.
Vi utbildare känner stark oro för den inställning som finns när det gäller tillgång till svenskspråkigt material. De nya examensgrunderna trädde i kraft den 1 augusti 2018 och vi fick vänta extremt länge på översättningen av dem, men fick ändå översättningen till sommaren 2018.
Närvårdarutbildningens upplägg förändrades i och med de nya examensgrunderna, examensdelarna har förändrats. Som svar på denna förändring kom det ut moderna läromedel direkt riktade till respektive examensdel, läromedel endast på finska. Under närdagarna fick vi ta ställning till behovet av översättning av en av böckerna, boken för examensdel två (av fem examensdelar). Att ge en ny översättning av den ena boken skulle ta två-tre år.
Vi utbildare anser att svenskspråkiga närvårdarstuderanden ska ha samma rätt till läromedel som sina finskspråkiga medstuderande. Vi ser detta som en jämlikhets- och rättvisefråga, oberoende av vilket nationalspråk man studerar på bör utgångsläget vara jämlikt. Av den orsaken yrkar vi på att de nya läromedlen för samtliga examensdelar översätts till svenska och filmerna textas till svenska. Vi ser det som orimligt att det ska ta upp till tre år att översätta böckerna, våra studerande behöver böckerna redan nu.
Vi är medvetna om att arbetslivet behöver fler närvårdare och vi är måna om att våra närvårdarstuderanden ska få samma studieförutsättningar som sina finskspråkiga medstuderanden. En väg dit är tillgången till uppdaterade läromedel och nationella handböcker, också på svenska.

Johanna Lind

utbildningsledare, Axxell

Monica Ståhlberg-Singh

sjukvårdslärare, Yrkesinstitutet Prakticum

Maria Lund

utbildningschef, Yrkesakademin i Österbotten

Erika Eriksson

tf biträdande rektor, Ålands yrkesgymnasium