112-appen kan rädda liv

POSITIONERING. 112-appen ger hela tiden de aktuella koordinaterna, så här inne i Borgå med 13 meters noggrannhet. Bild: Oskar Skogberg

Bästa sättet att få hjälp i nöd, också på glesbygden, är att ladda ner applikationen 112 Suomi i sin smarttelefon, och att ha telefonen laddad.

– Det lönar sig att ladda ner 112-applikationen i sin telefon. Appen visar otroligt noggrant var telefonen befinner sig och är till stor nytta om man råkar ut för en olycka i skogen eller någon annanstans i glesbygden.

Räddningschef Peter Johansson vid Östra Nylands räddningsverk har läst om Mats Eriksson från Rikeby som råkade ut för en allvarlig olycka och som inte fick ambulanshjälp. Han ringde 112 men kunde inte berätta var han fanns och nödcentralen kunde inte rätt positionera hans mobiltelefon. (ÖN 17.2.)

– När man ringer från en telefon baseras positioneringen på avstånden till de basstationer för telefontrafiken som finns i närheten, säger Johansson. När man använder applikationen 112 blir noggrannheten en helt annan eftersom appen använder sig av alla olika positioneringsprogram som finns i telefonen. De här uppgifterna korskörs med varandra.

– Jag vill inte tala om hur många meters noggrannhet det handlar om, men jag har testat systemet själv många gånger och jag vet att det fungerar. Jag går ut i skogen med hunden och kan få min exakta position eftersom jag har flera olika program i telefonen som jag har gett lov att positionera mig.

Det finns en massa satelliter som kretsar runt jorden och håller koll på oss. De här satelliterna används till exempel när man i Helsingfors vill veta hur många minuter det tar innan den lokalbuss man väntar på anländer till just den hållplats där man själv finns. Satelliterna gör det bland annat möjligt att hålla på med så kallad geocatching.

Så småningom gör positioneringen via satelliter det möjligt att använda självkörande bilar. Då måste positioneringen ske med centimeters noggrannhet.

Hemma eller borta?

För den som inte har tillgång till en smarttelefon och därmed inte heller till en 112-app kvarstår problemet att det kan vara svårt att ange exakt position, speciellt om man har varit med om en allvarlig olycka.

Kunde inte en av de frågor som man på nödcentralen ställer vara om man finns i närheten av sitt hem? Telefonuppgifterna ger ju oftast både namn och adress, uppgifter som säkert omedelbart syns i nödcentralens skärm.

– Det är klart att det är en fråga som kunde ställas, när positioneringen annars är svår, säger Peter Johansson. Den är ju helt logisk.

Han förstår ändå att man på nödcentralen i december bröt samtalet med Mats Eriksson för att man förväntade sig att han skulle sköta positioneringen genom att ringa till sin kompis.

– Oftast försöker man trots allt från nödcentralen hålla uppe samtalet så länge som möjligt för att samla in alla nödvändiga uppgifter.

Johansson säger att kommunikationen mellan nödcentralen i Kervo och räddningsverket i Borgå för det mesta fungerar helt prickfritt.

– Vi har kontakt via radiokommunikation och får all den info som de har. Jag tycker att infogången är bra.

– Någon enstaka gång har det hänt att nödcentralen har avgjort att det inte behövs hjälp i sådana fall där vi hade tagit ett annat beslut.

Förutseende

Enligt Johansson är det inte så ofta räddarna måste leta efter personer som har varit med om olyckor.

– Främst gäller det då trafikolyckor. Det är många som ringer när de ser att en olycka har hänt, och de flesta har svårt att ge exakta uppgifter om platsen.

– Man kan till exempel uppge att olyckan skedde på motorvägen, före Kulloavtaget. Vi kan få leta i flera kilometer.

Annars är det sällsynt att man får leta efter olycksoffer.

En annan situation blir det om man hör rop på hjälp. I december hörde man i Borgå rop på hjälp från isen vid Svinö och Uddas. Räddningsverket larmades, liksom polispatruller och frivilliga brandkårer. Gränsbevakningens helikopter deltog också i spaningarna som avslutades som resultatlösa efter en och en halv timme.

– Så gott som alla får ju hjälp, säger Peter Johansson. Ändå är vi kanske litet för säkra på att hjälpen alltid är nära.

– Det gäller att vara förutseende också. När jag själv går ut i svampskogen på något som jag vet att blir en lång utfärd har jag alltid en förstahjälpväska med.

Programvaran är gratis och kan laddas ner till Android-, Windows-, IPhone- och Jollatelefoner från programbutiker.

För att nödcentralen ska få rätta uppgifter snabbt ska man ringa 112 via applikationen.

Nödcentralverket rekommenderar att särskilt barn och äldre lär sig att använda applikationen.

Mer läsning