Snart vaccineras också barn – preparat med mindre dos gäller för 5 till 11-åringar

Borgå stad börjar vaccinera friska barn från januari.

Snart vaccineras friska barn.
ÖN
23.12.2021 12:12 UPPDATERAD 23.12.2021 12:20
Borgå stad inleder coronavirusvaccineringar av friska barn i åldern 5–11 år i början av året, genast efter skolornas jullov. Statsrådet godkände förordningen om detta den 22 december 2021.
Vaccinet som ges till barnen är BioNTech-Pfizers Comirnaty, ett preparat som innehåller en mindre dos och uttryckligen är avsett för denna åldersgrupp.
En mobil vaccineringsenhet erbjuder coronavaccineringar i skolorna i Borgå till årskurser 1–6 enligt en separat tidsplan från den 17 januari. Hälsovårdspersonal sköter också vaccineringarnas efterbevakning.
– Vaccineringarna i skolorna har schemalagts och närmare information om tidsplanen i varje skola ges via Wilma efter julloven, säger utvecklingsdirektör Katja Blomberg i ett pressmeddelande från staden.
Närmare detaljer om tillståndsblanketter och andra procedurer hittas på Borgå stads webbsidor.
Åldersgruppen kan, vid sidan av vaccinering i skolorna, få vaccinet också i Kokonhallen i januari. STaden önskar dock att det sker i skolorna.
Vaccineringsdagar i januari: tisdag 11.1., fredag 14.1., tisdag 18.1., fredag 21.1. och tisdag 25.1.
Coronavirusvaccineringar av barn i åldern 5–11 år som enligt THL hör till riskgrupper börjar med tidsbeställning den 29 december.